Professionaliseren van toezicht van woningbouwcorporaties

Good governance doemt in vele geledingen in de maatschappij op. Ook daar waar het niet verplicht is. De afgelopen tijd hebben onder meer woningbouwcorporaties de handschoen zelf opgepakt.

De afgelopen jaren zijn tal van nota’s uitgebracht waarin het belang van goed toezicht op woningbouwcorporaties is onderstreept. We noemen een aantal rapporten: Bewijzen van goede dienstverlening (WRR, 2004); Ondernemerschap voor de publieke zaak (SER, 2005); Lokaal wat kan, centraal wat moet (Commissie De Boer, 2005); Corporaties lokaal verbinden (Commissie Sas, 2005); Voorbij of vooruit. Woningbouwcorporaties aan zet (VROM Raad, 2005).

De sector van woningbouwcorporaties heeft mede naar aanleiding van deze rapporten de handschoen opgepakt. Recentelijk verschenen de volgende codes en adviesregelingen:

  • Governancecode woningbouwcorporaties
  • Aan deze code gekoppeld is het al langer bestaande ‘Advies arbeidsvoorwaarden statutair directeuren woningbouwcorporaties’ (ook genoemd: adviesregeling Izeboud)
  • Adviesregeling Honorering Toezichthouders in Woningbouwcorporaties
  • Het ‘Advies toezicht op woningbouwcorporaties’ van professor Schilder. Daarin wordt aanbevolen het extern toezicht op woningbouwcorporaties uit te breiden naar onder meer governance, maatschappelijke prestaties en efficiency, en dat toezicht te bundelen bij één instantie, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV).

Een goed overzicht van al deze ontwikkelingen geeft de Nieuwsbrief editie 15 (december 2006) van de VTW (Vereniging van toezichthouders in woningbouwcorporaties).

www.vtw.nl

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2007-02

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief