Pre-pack: serieus reddingsmiddel als de nood hoog is

Harm Tunteler, Custom Management, pleit voor wettelijke verankering pre-pack
 
Wat hebben Schoenenreus, Ruwaard van Putten Ziekenhuis, champignonteler Prime Champ, lingeriekoningin Marlies Dekkers, Heiploeg en de Harense Smid gemeen? Ze konden dankzij een pre-packconstructie een doorstart maken. ‘Het is geen wondermiddel en er zijn altijd verliezers’, stelt Harm Tunteler van Custom Management. ‘Maar voor commissarissen in crisistijd wel een serieus te nemen optie.’
 
Pre-pack staat voor pre-packaged sale in administration. Als een bedrijf om dreigt te vallen, treedt altijd waardeverlies op. Een pre-pack probeert het waardeverlies zoveel mogelijk te beperken. Een pre-pack is ‘een vooraf voorbereide activatransactie uit faillissement’. Tunteler vat het anders samen: ‘Wat je doet, is het voorbereiden van een technische doorstart, nog voor faillissement onder toezicht van de beoogde curator en onder supervisie van de rechter. De gezonde onderdelen verkoop je dan voorwaardelijk op voorhand.’ Deze constructie is nog niet in de Nederlandse wet geregeld. De gebruikelijke praktijk is dat eerst een faillissement wordt uitgesproken en pas daarna komt de curator in beeld die aan de slag gaat met doorstartscenario’s. Tunteler: ‘Dat leverde soms fatale vertraging op.’ Bij de pre-packmethode die bij een aantal rechtbanken in Nederland al wel mogelijk is, wordt voor faillissement bekend gemaakt wie er in geval van faillissement tot curator zal worden benoemd.’ Tunteler: ‘Vanaf dat moment wordt in relatieve stilte een plan opgesteld om de gezonde onderdelen van een bedrijf niet mee in het faillissement ten onder te laten gaan. Dit om te voorkomen dat –zoals bij een traditioneel faillissement- de bedrijfsvoering totaal stilvalt en alles verloren gaat. Er wordt gezocht naar potentiële kopers van bedrijfsonderdelen of naar bedrijven die door middel van een activa-passiva deal het bedrijf al dan niet in afgeslankte vorm voort willen zetten.’ In vertrouwen wordt gesproken en onderhandeld met kandidaat-kopers. Maar let wet, de stille bewindvoerder, kijkt mee en beoordeelt of hij de uitkomst van zo’n overeenkomst straks als curator gaat goedkeuren. Hij doet die ook nog onder toezicht van de rechter-commissaris. Het aanstellen van een stille bewindvoerder/beoogd curator dient goed voorbereid te worden en tijdig aangevraagd bij de rechtbank. Een pre-pack is alleen zinvol als de onderneming ook in de toekomst nog waardetoevoegende capaciteit in zich heeft.
 
Onduidelijkheid

Tunteler, als ervaringsdeskundig interimmanager bij Custom Management heeft hij veel bedrijven in problemen gezien, juicht het middel van pre-pack toe. Maar constateert ook een spagaat. Niet alle rechtbanken in Nederland zijn bereid dit middel toe te passen. Rechtbanken in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Noord Nederland doen dit wel. Maastricht, Utrecht en Breda passen het middel niet toe. Standpunt van deze laatste rechtbanken: het is niet in de wet geregeld. Tunteler: ‘Om reden van het mogelijk maken van een pre-pack weet ik dat bedrijven hun hoofdkantoor verhuizen naar een ander arrondissement om zo een pre-pack toe te kunnen passen.’ Tunteler benadrukt dat de ‘onwillige’ rechtbanken niet pertinent tegen het middel zijn, maar dwingen door hun afwijzing zo de wetgever tot stellingname. ‘De wetgever moet eerst maar eens duidelijkheid verschaffen’, analyseert Tunteler. De wetgever werkt er ook aan, en het lijkt erop dat onder bepaalde voorwaarden pre-pack in Nederland mogelijk wordt. Tunteler: ‘In de Angelsaksische landen hebben ze de beoogd curator als stille bewindvoerder in de wet staan. Dat zou in Nederland ook mogelijk moeten zijn.’ Worden de belangen van schuldeisers door pre-pack niet in negatieve zin beïnvloed? Tunteler: ‘Dat denk ik niet. Als de boel als een blok omvalt, heeft niemand meer wat. In beginsel doet pre-pack niets aan de positie van de crediteur af. Voordeel kan wel zijn, dat de klant voor de crediteur blijft bestaan.’ Goed voorbeeld vindt hij Schoenenreus dat dankzij pre-pack deels kon worden voortgezet. Zo werd werkgelegenheid behouden. Tunteler: ‘Ik vind dat een grote pré. Maar pre-pack is geen wondermiddel. Als er echt niks meer te halen valt, als er geen toegevoegde waarde is, helpt ook pre-pack niet meer.’ Stille bewindvoering zal in beginsel niet langer dan pakweg twee weken duren. Tunteler: ‘Bij complexe pre-packs lijkt het me goed dat niet alleen een jurist tot bewindvoerder wordt benoemd, maar ook een manager-bewindvoerder die thuis is in economische en bedrijfsmatige aspecten. De wet maakt dat mogelijk.’

Commissarissen

Tunteler vindt dat commissarissen zich bewust moeten zijn van het pre-pack middel. ‘Zeker in de huidige crisistijd zijn er bedrijven die het heel moeilijk hebben. Je kunt wachten tot het mis gaat als toezichthouder, of vroegtijdig toch iets initiëren zodat delen gered kunnen worden. Pre-pack is zo’n middel. Nogmaals het is geen wondermiddel, maar ik denk dat als je als commissaris in een lastige positie komt, je verplicht bent om het beste er maar van te maken. Dan is pre-pack zeker iets om te overwegen. Ik denk dat heel veel commissarissen te weinig kennis hebben van dit fenomeen in ontwikkeling.’

http://www.custommanagement.nl

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mrt

Verder in deze Governance Update

De machteloze commissaris

Waken voor het prof. dr. Akkermans-effect

Fiscale aftopping pensioen treft bestuurders hard

Na aftopping pensioen geen interessante arbeidsvoorwaarde meer

WNT: lastige praktijkvragen

Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren

‘De baby niet horen huilen’

Toezichtdynamica: balanceren tussen vertrouwen en afstand

Pre-pack: serieus reddingsmiddel als de nood hoog is

Harm Tunteler, Custom Management, pleit voor wettelijke verankering pre-pack

Druk, druk, druk

MUTATIES

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief