Pensioenverplichtingen hoger op toezichtagenda

De verplichtingen voor pensioenen en andere employee benefits maken een steeds groter deel uit van het balanstotaal van ondernemingen. Dat gaat gepaard met toenemende financiële risico’s en kwetsbaarheid. Alle reden voor meer aandacht van commissarissen voor pensioenen, aldus Mercer.

Uit onderzoek van Mercer op basis van de jaarverslagen (over 2005) van alle AEX-ondernemingen, blijkt dat er een pensioentekort is van 13 miljard euro. Dat komt overeen met grofweg 2,5 procent van het Bruto Nationaal Product. De pensioenverplichtingen zijn gelijk aan 26 procent van de marktwaarde van de ondernemingen. Volgens Mercer vormt dat een potentieel risico voor het financiële resultaat van de onderneming. Een daling van de rente met 65 basispunten leidt tot een verdubbeling van het pensioentekort, ofwel 2,5 procent van het Bruto Nationaal Product. Door de opgelopen rente in 2006 is de financiële positie wel enigszins verbeterd en is het tekort waarschijnlijk geminimaliseerd. Maar de kwetsbaarheid is groot. Door deze relatief hoge pensioenverplichtingen ten opzichte van het balanstotaal van de onderneming, kan het lastiger zijn vreemd vermogen aan te trekken en kunnen de kosten daarvan toenemen. Analisten en rating agencies tonen dan ook in toenemende mate interesse voor het thema pensioen. Een verlaging van de ‘credit rating’ is niet denkbeeldig. Naast de pensioenregeling zijn er verplichtingen die voortvloeien uit andere employee benefits. Voor de AEX-ondernemingen blijkt het tekort van 13 miljard euro (uitsluitend pensioen) dan toe te nemen naar 26 miljard euro (alle employee benefits). Een verdubbeling! Dit is een fors effect waarvoor aandacht noodzakelijk is. Zeker ook vanuit de toezichthoudende functie.

Mercer-onderzoek op Europese schaal wijst verder uit dat Duitse topondernemingen blootstaan aan bijna 20 procent meer pensioenrisico dan topondernemingen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. En meer dan drie keer het risico dat Franse topondernemingen lopen. Een significant deel van de pensioenverplichtingen van Duitse ondernemingen is ongedekt. Om aan hun pensioenverplichting te voldoen, geven ondernemingen uit alle landen aandelen en obligaties uit of gaan een banklening aan. Het is niet gebruikelijk om dit via uitgestelde betaling in de vorm van ongefinancierde pensioenverplichtingen te doen. In Duitsland is het echter toegestaan om de pensioenverplichting ongefinancierd te laten. Ondanks het feit dat Duitse ondernemingen een groot deel van hun pensioenverplichtingen ongefinancierd laten, blijkt uit het onderzoek dat zij veel meer geld in hun pensioenregeling investeren dan nodig is voor de dekking van nieuwe verplichtingen. Dat betekent dat Duitsland momenteel een inhaalslag aan het maken is. In 2005 hebben de Duitse ondernemingen voor elke euro aan nieuwe pensioenverplichtingen bijna € 3,30 geïnvesteerd in hun pensioenregeling. Bij de Franse en Engelse ondernemingen is dat respectievelijk € 1,80 en € 1,60.

Zowel de resultaten van het Nederlandse onderzoek als van het Europese onderzoek zijn in rapportvorm beschikbaar. Meer informatie over de employee benefits-exposure van Nederlandse ondernemingen is terug te vinden in Mercer’s Insights into Dutch multinationals’ retirement commitments. Meer informatie over de pensioen-exposure van Europese topondernemingen is terug te vinden in het Mercer-rapport Pension deficits:up and down.

www.mercerhr.nl

Auteur(s)
Mercer
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2006-05

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief