Passende evaluaties voor raden van toezicht

Methoden, ervaringen en best practices in de semipublieke sector

Raden van toezicht en raden van commissarissen dienen ieder jaar hun functioneren te evalueren. Eéns in de twee of drie jaar dient dat te gebeuren met een externe deskundige. Vrijwel nergens is te vinden waar de evaluaties uit moeten bestaan. Er is een boeiend palet aan praktijken en instrumenten ontstaan waarbij het steeds de vraag is welke insteek of procedure goed is. In dit artikel komen enkele ervaringen aan bod, plus een overzicht van de gevolgde procedure in de semipublieke sectoren. Lees verder 

Wilt u externe begeleiding bij uw zelfevaluatie?

Onze ervaren adviseurs bieden u graag de juiste ondersteuning. Neem contact met ons op via 070 324 3091. Bekijk ook https://www.nationaalregister.nl/advies

Auteur(s)
Goos Minderman
Willem van Leeuwen en Marianne Luyer
Dit artikel is gepubliceerd in
Magazine 'Goed Bestuur &Toezicht' 4 - 2017

Verder in deze Governance Update

Passende evaluaties voor raden van toezicht

Methoden, ervaringen en best practices in de semipublieke sector

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief