'Op Curaçao zit complexiteit in de kleinschaligheid'

De portefeuille van.....

Carla Aalse, 58 jaar

Nieuwe functie: Adviseur Nationaal Register
 
Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:
-  Lid Raad van Toezicht WeConnect
-  Lid Raad van Advies RedData B.V.
-  Lid Bestuur Humanity in Action Nederland
-  Lid Bestuur Don’t Hit Mama
-  Lid Raad van Toezicht Care Company
Op Curaçao:
-  Lid Bestuur Dutch Caribbean Non-Executive Register 

==================================

- Hoe heeft u uw nieuwe functie bij het Nationaal Register verkregen: via het eigen netwerk, of heeft het Register u rechtstreeks benaderd?

Een beetje van beide. Via Bob Verburg heb ik met Olaf Smits van Waesberghe kennisgemaakt vanwege de oprichting van een 'Nationaal Register’ voor Caribisch Nederland. Kort daarop vroeg hij of ik adviseur bij het Nationaal Register wilde worden met als focus Amsterdam en omgeving.  

- Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot adviseur: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

Ik heb ervaring op het gebied van executive search. Daarbij heb ik in diverse sectoren gewerkt in management/directiefuncties en diverse toezichthouders functies bekleed. Mijn toegevoegde waarde naast mijn (internationale) werkervaring is dat ik een breed en divers netwerk meebreng van nieuwe kandidaten. Maar vooral ook de doelgroep vrouwen en kandidaten met een Caribische, Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en Oosterse achtergrond. Dat is een uitbreiding van het bestand potentiële toezichthouders en commissarissen van het NR.

- Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

Omdat het Nationaal Register de expert is op het gebied van search & selectie van toezichthoudende functies en commissariaten. Aantrekkelijk vind ik dat NR actueel is en trends blijft volgen. Niet onbelangrijk is het onderdeel professionalisering (ik heb ook een educatie-achtergrond) en het feit dat het NR openstaat voor vernieuwing. Innovatie is voor mij een voorwaarde. Ik kan er mijn toegevoegde waarde goed kwijt.

- Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

Ik kende het Nationaal Register al en omdat wij in gesprek waren met Olaf in verband met de oprichting van het Nationaal Register op Curaçao (voor de Dutch Caribbean en Suriname) was ik actueel geïnformeerd. Ik was me al aan het oriënteren op NR. Vervolgens heb ik naast gesprekken met Olaf ook gesproken met enkele adviseurs en kennissen die klant van NR zijn.

- Hoe hebt u zich ingewerkt?

Vrij snel en op een plezierige manier. De ondersteuning van de medewerkers op het bureau is prima. Dat geldt ook voor collega-adviseurs. Iedereen neemt de tijd om mij te informeren over de gang van zaken. Tegelijkertijd ben ik in februari al aan de slag gegaan met opdrachten en netwerken, want dat werkt het beste.

- Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in uw nieuwe functie? 

Wat ik in elk geval belangrijk vind, is kwaliteitsverbetering en professionalisering op governanceniveau. Mijn overtuiging is dat de winst ligt in divers samengestelde teams, waarbij naast verscheidenheid in competenties ook zaken als man-vouw, jong-oud en verschillende nationaliteiten worden meegenomen. Het bewijs dat teams die hiermee rekening houden kwalitatief beter presteren, is allang geleverd. Wel is het belangrijk dat hierbij inclusiviteit aan de orde is.

- Welke betrokkenheid hebt u bij het Nationaal Register Curaçao? In hoeverre verschilt de governance/toezichtprakrijk in Curaçao van die in Nederland?

De naam van het NR op Curaçao is: Dutch Caribbean Non-Executive Register. Ik ben bestuurslid in de rol van secretaris. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen. Zo hebben wij bijvoorbeeld op de eilanden voornamelijk te maken met de two-tier board als bestuursmodel. Aan de andere kant zijn benoemingen verhoudingsgewijs nog vaker een kwestie van vrienden en familieleden binnenhalen of zijn het vaak politieke vrienden. De extra complexiteit daarbij zit hem in de kleinschaligheid van de gemeenschappen.

- U gaat zich voor het Nationaal Register bezighouden met de werving & selectie van commissarissen en toezichthouders. Welke criteria hanteert u daarbij? In hoeverre verschillen die voor de (semi-)publieke en private sector?

Belangrijke zaken vind ik iemands houding (passend sociaal gedrag), kennis en ervaring. Kwaliteit en professionaliteit zijn belangrijke criteria. Maar vooral ook de motivatie van kandidaten om te kiezen voor de betreffende organisatie. Daarnaast vind ik dat goed moet worden gekeken naar de samenstelling van het team en of alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd. In die zin zie ik geen verschil tussen sectoren: het is een kwestie van het maken van de juiste match.

- Ook boardroomadvies gaat tot uw taken behoren. Wat zijn de drie belangrijkste vragen die u daarbij stelt/adviezen die u geeft?   

Als organisatie- en sociaalpsycholoog is groepsdynamiek binnen een board iets wat gelijk mijn aandacht heeft. Is er een cultuur aanwezig waarin mensen bijvoorbeeld pijnlijke vragen kunnen stellen? Kunnen mensen open zijn? Hoe zelfkritisch is de groep? Hoe is het gesteld met het zelfcorrigerend vermogen van het team? Zelfevaluatie is erg belangrijk, dus regelmatig doen! Maar uiteraard zijn er naast procesmatige aspecten ook strategische en heel praktische zaken die van belang zijn voor het effectief functioneren van een raad van toezicht of commissariaat.

- Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het nieuwe maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

Ik volg gewoon hetgeen wettelijk is vastgelegd. Wel vind ik het belangrijk om kritisch te blijven. Er is altijd een grijs gebied, daar moet je dan goed over in gesprek gaan.

- Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw nieuwe functie en/of uw toezichtportefeuille?

De huidige inschatting is zo’n drie dagen per week.

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mrt

Verder in deze Governance Update

De machteloze commissaris

Waken voor het prof. dr. Akkermans-effect

Fiscale aftopping pensioen treft bestuurders hard

Na aftopping pensioen geen interessante arbeidsvoorwaarde meer

WNT: lastige praktijkvragen

Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren

‘De baby niet horen huilen’

Toezichtdynamica: balanceren tussen vertrouwen en afstand

Pre-pack: serieus reddingsmiddel als de nood hoog is

Harm Tunteler, Custom Management, pleit voor wettelijke verankering pre-pack

Druk, druk, druk

MUTATIES

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief