Online governanceverantwoording woningcorporaties onder de maat

Verantwoording

De twaalf grootste woningcorporaties hebben op hun websites in totaal slechts 29 procent van de governancedocumenten gepubliceerd die volgens de Governancecode Woningcorporaties online beschikbaar moeten zijn, zo blijkt uit een analyse van PricewaterhouseCoopers. ‘Onder de maat’, aldus Ben Spelbos, voorzitter sectorgroep Woningcorporaties van PwC. De verantwoording in de jaarverslagen scoort met 67 procent beter, maar is nog steeds ‘voor verbetering vatbaar’.

Eind 2006/begin 2007 is de Governancecode Woningcorporaties gepubliceerd. De leden van Aedes zijn uit hoofde van de Aedes Code verplicht om deze toe te passen. De externe verantwoording over de corporatiespecifieke toepassing van de Code geschiedt op de website van de corporatie en in het jaarverslag. 
De implementatie van de Code is geen sinecure aangezien de corporatie zich moet uitspreken over 18 principes en 73 uitwerkingsbepalingen. Deze 91 ‘bepalingen’ vallen onder het uitgangspunt van ‘pas toe of leg uit’.

Ben Spelbos van PricewaterhouseCoopers maakte een analyse van de  externe publicatieverantwoording van de code op de website en in de jaarverslagen van de twaalf  grootste corporaties in elke provincie (conform het jaarboek 2008 woningcorporaties).

Hij trok de volgende conclusies:

  • de publicatie op de website zou maximaal 96 items (twaalf corporaties; ieder acht gepubliceerde documenten) omvatten; feitelijk zijn 28 items gepubliceerd ofwel 29 %;
  • geen enkel te publiceren document is voor de volledige 100% op de website geplaatst;
  • één corporatie heeft de hoofdlijnen van het remuneratierapport gepubliceerd;
  • vier corporaties hebben geen enkel governancedocument gepubliceerd;
  • geen enkele corporatie heeft alle governancedocumenten gepubliceerd;
  • slechts één corporatie scoort met een zestal gepubliceerde documenten in dit onderzoek het hoogst.

Spelbos noemt de resultaten ‘onder de maat’. Hij keek ook naar de verantwoording in de jaarverslagen van de woningcorporaties:

  • 3 corporaties publiceren hun jaarverslag niet op de website;
  • 2 corporaties hebben de 5 governance-issues, waarover gerapporteerd dient te worden, opgenomen in het jaarverslag;
  • de verantwoording in het jaarverslag zou 36 governance-issues moeten omvatten (gebaseerd op 9 volledige jaarverslagen); feitelijk is over 24 governance-issues gerapporteerd ofwel 67%; bij deze beoordeling is de in-control verklaring niet meegenomen, omdat deze op vrijwillige basis is gerapporteerd;
  • in de 9 volledige jaarverslagen is een verslag van de raad van commissarissen opgenomen.

Spelbos concludeert dan ook dat de verantwoording in de jaarverslagen ‘verbetering verdient’. Dat geldt niet alleen voor de volledigheid, Spelbos signaleert ook een aantal verbeteringsmogelijkheden voor de kwaliteit en de inhoud van de rapportage. Ook kan de samenhang en consistentie tussen de website en het jaarverslag worden verbeterd. Zijn slotconclusie: ‘Werk aan de winkel’!

www.pwc.com

Auteur(s)
PricewaterhouseCoopers
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2009-02

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief