Onderzoek onder commissarissen van woningcorporaties

Doe mee aan onderzoek!

Commissaris bij een woningcorporatie? En geïnteresseerd in hoe uw opvattingen zich verhouden tot de opvattingen van andere commissarissen van woningcorporaties ten aanzien van een aantal praktijksituaties? Doe mee aan dit onderzoek op het snijvlak van governance, gedrag en cultuur uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek.

Meehelpen aan onderzoek naar hoe commissarissen van woningcorporaties aankijken tegen praktijksituaties en welke invloeden daar een rol bij spelen? Dat kan in dit onderzoek waarin een aantal situaties wordt gepresenteerd dat direct is gebaseerd op de praktijk. U wordt gevraagd naar wat u als commissaris zou doen in deze situaties. Deelname neemt maximaal 15 minuten in beslag. U levert een belangrijke bijdrage aan kennisontwikkeling op het snijvlak van governance, gedrag en cultuur. Als waardering voor uw deelname ontvangt u een persoonlijke benchmarkrapportage waarbij uw antwoorden worden gespiegeld aan de benchmark bestaande uit andere commissarissen van woningcorporaties. Verder zult u uiteraard in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de onderzoeksresultaten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. Floor Rink, prof. dr. Janka Stoker, dr. Dennis Veltrop en promovenda Julia Prompeler Msc. Voor aanvullende vragen betreffende het onderzoek kunt u contact opnemen met Dennis Veltrop via d.veltrop@rug.nl.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons