Ondernemers helpen innoveren en investeren

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam en hoofdfunctie:

Barbara Lemstra (52), interim-manager en adviseur, met steeds meer verschuiving richting beroepscommissaris

Nieuwe toezichtfunctie:

'Dubbel' commissaris bij Oost NL en Topfonds Gelderland

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

  • Lid RvT Veluwse Onderwijsgroep (PO en VO)
  • Lid RvC HOOG BV (Huisartsen Organisatie Oost Gelderland)
  • Lid RvC Schouwburg & Congrescentrum Orpheus

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik zag in de nieuwsbrief van Nationaal Register de vacature en voelde direct een match met het profiel en mijn ervaring en affiniteit.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Oost NL en Topfonds Gelderland dienen een doel dat mij zeer aanspreekt: ondernemers helpen innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te laten versnellen ten behoeve van duurzaamheids- en werkgelegenheidsgroei met een totaal fondsvermogen van ruim 330 miljoen euro. Omdat er met publiek geld geïnvesteerd wordt, is maatschappelijk rendement van groot belang. Ik heb, als juridisch, economisch en financieel specialist, ervaring met risicovolle startende, doorgroeiende en in moeilijkheden verkerende bedrijven. En juist die ervaring wil ik aanwenden voor dit prachtige doel.'

Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb veel gelezen en gevraagd, de cijfers bestudeerd en gesprekken gevoerd om een indruk te krijgen van de status van de organisaties.'

Hoe hebt u zich ingewerkt?

'Na het doorlopen van de uitvoerige en zorgvuldige selectie- en benoemingsprocedure, het betreft hier immers instellingen met nationale- en provinciale overheidsaandeelhouders, heb ik werkbezoeken afgelegd aan interne afdelingen en bedrijven waar reeds geïnvesteerd of geadviseerd was door Oost NL. Verder had ik de gelukkige timing dat er werd gewerkt aan een nieuw meerjarenplan, waarvoor vele stakeholders werden geconsulteerd en waarbij ik aanwezig kon zijn. Ook moest ik als lid van de audit & risk-commissie direct aan de slag met het benoemen van een accountant en was ik als toehoorder aanwezig bij de investment committees.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Hoe zorgen we ervoor dat het ons toevertrouwde geld op een zo efficiënt en verantwoord mogelijke manier op de juiste plek terechtkomt en hoe leggen we hierover verantwoording af?'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Het geeft mij voldoening om me nuttig te maken ten behoeve van een maatschappelijke en duurzame toekomst. De talenten en mogelijkheden die mij zijn gegeven wil ik hiervoor aanwenden. Ik verbind mij dus graag aan instellingen die onderwijs, zorg en cultuur op een duurzame en innovatieve wijze dienen.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik handel graag naar de geest van de regels: Ben je integer? Ben je geschikt? Ben je voldoende beschikbaar voor het werk, ook als problemen om beduidend intensievere tijdsbesteding vragen?'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Aangezien ik een brede portefeuille heb met veel aandachtsgebieden en lid ben van enkele audit & risk-,  governance- en kwaliteitscommissies, komt het wel op een dagdeel of zes tot zeven per week. Enkele maanden in het jaar is het rustiger.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'We moeten goed op onze maatschappelijke taak en rol reflecteren. Bieden we naast toezicht ook de bestuurder een goed werkklimaat en denken we mee over de langere-termijnstrategie? Zorgen we dat alle invalshoeken belicht worden en durven we te twijfelen en daarover te praten? Leggen we verbindingen met andere organisaties en zoeken we de samenwerking op?'

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2018nov

Verder in deze Governance Update

Regeldruk en rolvastheid

Verslag symposium intern versus extern toezicht

Haagsche bazen

Roulatie van topambtenaren kan risico’s met zich meebrengen

‘Liever leren door ervaring delen dan door kennis opdoen?’

Professionalisering van toezichthouders

Is iedereen aan tafel (mede-)beleidsbepaler?

Adviseur wil erbij horen, maar is dit wenselijk?

Een schip is zo zeewaardig als de bemanning

Best practice: cases en toezichtkwesties

Invoering AVG vordert moeizaam

‘De inspiratie ontbreekt’

On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons