Nieuwe commissarissen Eneco Groep

Mutaties

Nieuwe commissarissen Eneco Groep

Frederieke Leeflang (1969) en Ewoud Goudswaard (1958) zijn in de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd tot leden van de raad van commissarissen van Eneco. Leeflang was van 1999 tot 2017 advocaat-partner bij kantoor Dentons Boekel, gespecialiseerd in mededingingsrecht en Europees recht. Op dit moment is zij algemeen voorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Daarnaast is zij onder andere lid van de raad van commissarissen van ABN Amro en voorzitter van het Audit Advisory Committee van de Algemene Rekenkamer.

Goudswaard was van 2001 tot 2017 algemeen directeur van ASN Bank. Hij is onder andere lid van de raad van commissarissen van Triple Jump en externe deskundige bij de AFM.

RvC Wolters Kluwer op volle sterkte

Uitgeverij Wolters Kluwer heeft bekendgemaakt voornemens te zijn Bertrand Bodson te benoemen tot nieuwe commissaris.

Bertrand Bodson is chief digital officer bij farmaceut Novartis en non-executive director bij elektronicadistributeur Electrocomponents. Over zijn benoeming zal worden gestemd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 18 april 2019. Tijdens deze vergadering wordt ook Chris Vogelzang voorgedragen als commissaris.

Bron: Management Scope

Koen Hoffman nieuwe voorzitter RvC SnowWorld

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 16 maart 2018 kondigde Hans Bakker aan terug te treden als voorzitter en lid van de RvC van SnowWorld, zodra Koos Hendriks zou vertrekken als CEO.

Nu Wim Hubrechtsen per 1 oktober formeel door de RvC als opvolger van Koos Hendriks tot CEO van SnowWorld is benoemd, heeft Hans Bakker tijdens zijn laatste RvC-vergadering van 4 oktober de voorzittershamer overgedragen aan Koen Hoffman.

De RvC van SnowWorld bestaat thans uit vier personen: Koen Hoffman, Freya Loncin, Peter Paul de Vries en Pieter Bourgeois.

Bron: SnowWorld

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2018okt

Verder in deze Governance Update

Nieuw Rotterdam

Governance Radar

O, Commissarissen! Let op u rechtmatige saeck!

ING-zaak: Komt het nog tot een dramatisch steekspel voor de rechter?

IORP II: uitdagingen voor de inrichting van het governancesysteem

Wat is de toegevoegde waarde van IORP II?

Artificial intelligence vraagt om specifiek toezicht

Pleidooi voor specifieke AI-audit

Openheid als toverwoord

Scherp toezicht vraagt vertrouwen; maar dat is een delicate dynamiek

Geen garanties, wel goede start

Risicoanalyse integriteit bij te benoemen toezichthouders

Tax controversy: wat te doen?

Hoe "controversy-proof" bent u als commissaris?

'Toezicht houden is verrijkend'

De portefeuille van...

Dynamiek in de boardroom: waar op te letten?

'Het gaat vaak om dezelfde obstakels'

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief