Nieuwe commissaris Oost NL

Mutaties

Nieuwe commissaris Oost NL

Per 5 september is Gerben Edelijn benoemd als lid raad van commissarissen bij Oost NL. Hij is CEO Thales Nederland & Senior Vice President Business line Above Water Systems.

==

Compliance issues

Bertho Eckhardt is afgetreden als lid van de raad van commissarissen van verzekeraar Bovemij. Het aftreden is een gevolg van een intern onderzoek gestart door de rvc’s van Bovemij Schadeverzekeringsmaatschappij en van Bovemij Holding. Bij enkele activiteiten in het verzekeringsbedrijf zijn namelijk complianceregels overtreden. Het gaat over de jaren 2014 tot 2018. Eckhardt is voorzitter van brancheorganisatie Bovag, grootaandeelhouder in Bovemij.

Bron: Automotive Management

==

Pieter Duisenberg nieuwe commissaris Gasunie

Pieter Duisenberg is per 1 september toegetreden tot de raad van commissarissen van Gasunie. Pieter Duisenberg is sinds 2017 voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en bekleedt daarnaast een aantal nevenfuncties. In het verleden was hij lid van de Tweede Kamer en heeft hij gewerkt in de energiesector. 

Bron: Management Scope

==

Belg in BAM

Bouwbedrijf BAM wil Rudy Provoost voordragen als nieuw lid van de raad van commissarissen. Aandeelhouders mogen op 6 november stemmen over de benoeming van de Belg. BAM moest op zoek naar een nieuwe commissaris door het aflopen van de tweede vierjarige termijn van Klaas Wester.

Bron: Finanzen.nl

==

Adriana Hoppenbrouwer commissaris bij Plus Holding

Adriana Hoppenbrouwer is per 2 september benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Plus Holding. Adriana Hoppenbrouwer was tot november 2018 chief marketing officer bij Hema en was eerder werkzaam bij onder andere V&D, Hunkemöller en Nike.

Bron: Management Scope

==

Raad Bouwinvest weer op sterkte

Mr. ir. Verschoor FRICS is benoemd tot lid van de raad van commissarissen (rvc) van Bouwinvest Real Estate Investors. Eind mei zijn Jos Nijhuis en Jos van Lange toegetreden en op korte termijn zal Bouwinvest met de aanstelling van een vierde rvc-lid weer een voltallige raad van commissarissen hebben.

Bron: Vastgoedmarkt

==

Rob Langezaal lid raad van toezicht AFM

Rob Langezaal is benoemd als lid van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zijn benoeming gaat in per 1 september 2019 en is voor een periode van vier jaar. Rob Langezaal was van 2015 tot 2018 lid van de raad van bestuur van de Volksbank. Hiervoor was hij directielid bij SNS Retail Bank en werkte hij bij KPN. In het verleden was hij al toezichthouder bij onder andere ASN Bank.

Bron: Management Scope

==

Twee nieuwe commissarissen ASR Nederland

ASR Nederland is voornemens twee nieuwe commissarissen te benoemen. Gerard van Olphen en Gisella van Vollenhoven zijn voorgedragen. Gerard van Olphen is sinds maart 2016 voorzitter van de raad van bestuur van APG. Ook is hij lid van de raad van toezicht van de Hartstichting en Netspar. Gisella van Vollenhoven was van 2013 tot april 2019 werkzaam bij De Nederlandsche Bank en is momenteel lid van de raad van commissarissen van Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Haar benoeming is op voordracht van de ondernemingsraad.

Bron: Management Scope

==

Twee nieuwe commissarissen Habion

Woningcorporatie Habion heeft Yvonne Roghair en Wouter de Jong benoemd tot nieuwe commissarissen. Yvonne Roghair is Manager Bedrijfsvoering bij SOS Kinderdorpen. Wouter de Jong was tot juli 2019 burgemeester van Houten, daarna werd hij part-time partner van een adviesbureau voor advisering aan gemeenten en andere overheden. Hij is tevens lid bestuur VTW en voorzitter rvt van een grote gehandicaptenorganisatie.

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2019sep

Verder in deze Governance Update

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief