Multinationals maken zich zorgen over pensioenen

Pensioenproblematiek

De media buitelen momenteel over elkaar heen om de problemen rond de pensioenfondsen te beschrijven. Niet zo gek dus dat Mercer in een onderzoek onder 49 multinationals constateert dat ‘meer dan zeventig procent van de ondervraagden pensioenregelingen als een financieel risico voor hun onderneming ziet’.

Het merendeel van de ondervraagden (62%) geeft aan dat het senior management de pensioenregelingen heeft bestempeld tot een zeer belangrijk bestuursvraagstuk. Toch stelt 33 procent van de ondernemingen dat zij niettemin te weinig inzicht hebben in het probleem. Tien procent geeft aan dat de pensioenregelingen in het geheel niet op de agenda staan. Sandra Winstanley, hoofd International Retirement bij Mercer stelt vast dat de nationale en internationale verslagleggingstandaarden zijn veranderd. Dat betekent dat de schommelingen in de financieringsniveaus en kosten van pensioenen meer doorwerken in de financiële toestand van een onderneming.

In 2002 verklaarde 76 procent van de ondervraagden geen mondiaal financieringsbeleid te hebben. In 2008 is dit cijfer inmiddels drastisch gezakt naar negen procent. Ruim de helft van de bedrijven zonder officieel beleid of met slechts een regionaal beleid verwacht echter gedurende de komende twee jaar over te stappen op een vorm van mondiaal beleid.

Meer dan de helft van de ondervraagden (56%) heeft de toewijzing van aandelen binnen de portefeuille verlaagd en die van vastrentende effecten juist verhoogd (64%). Met als doel de pensioenrisico’s binnen de pensioenregelingen te beheersen. Ruim een derde (39%) heeft het aandeel aan alternatieve instrumenten verhoogd of de blootstelling aan rentetarieven verminderd door het aandeel aan vastrentende effecten te verhogen (39%) of door deze af te dekken met derivate producten (33%). De ondervraagden gaven aan dat de populairste derivaten die in 2008 werden gebruikt, de renteswaps waren (39%). Gevolgd door aandelenopties (22%) en inflatieswaps (20%). De komende twee jaar zullen de ondervraagden naar alle waarschijnlijkheid het meest gebruikmaken van renteswaps (44%), inflatieswaps en longevity-swaps (respectievelijk 42% en 28%).

Het percentage ondervraagden met een formeel beleid waarbij voor nieuwe werknemers alleen gebruik wordt gemaakt van vastebijdrageregelingen, is bijna verdubbeld van 31 procent in 2004 naar 61 procent in 2008. In Europa geldt dit voor 80 procent van de ondervraagden, in Noord-Amerika is dit 42 procent. Winstanley stelt tot slot: ‘Het merendeel van de ondervraagden is bezig de risico’s te beheersen. De eerste stap is vaak monitoring om dekkingsgraad, accounting cijfers en beleggingsresultaat minstens jaarlijks in de gaten te houden. Daarnaast wordt er steeds kritischer gekeken naar het aanpassen van de regeling en naar asset matching om kosten en risico’s te verlagen.’

www.mercer.nl

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2009-02

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief