'Mijn mandje is redelijk divers'

De portefeuille van...
Commissarissen en hun toezichtsfuncties

Naam: Harry J.G. Hendriks (65 jaar); 39 jaar Philips (waaronder CEO Benelux)

Nieuwe toezichtfunctie: Lid RvC Pala Groep

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

* voorzitter RvC van CZ

* lid RvC van Philips Benelux

* lid RvC van Faber Halbertsma Groep

* lid RvC Muziekgebouw Eindhoven

* voorzitter van Raad van Toezicht van het Noord Brabants Museum

* voorzitter van Stichting Ondersteuning van de Nederlandse Bach Vereniging

* lid bestuur Brainport 2020 portefeuille houder “Kapitaal”

* lid bestuur Stichting PSV

* lid bestuur Stichting Jeroen Bosch Research and Conservation Project

* lid Curatorium Nationaal Monument Kamp Vught

* lid bestuur Stichting Eindhoven Fonds

Hoe hebt u uw nieuwe toezichtfunctie verkregen: via het eigen netwerk, een headhunter, of openbare werving?

'Ik ben voor deze functie gevraagd door Hein van Laarhoven, mede-eigenaar van de Pala Groep.'

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'Op grond van mijn ervaringen in uiteenlopende functies zoals algemeen management, maar ook retailmarketing, governance, finance, et cetera, word ik gezien als klankbord en adviseur in de dynamische wereld van Pala.'

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Op de eerste plaats werd mijn “ja” in de sterkste mate bepaald door Hein van Laarhoven en familie, gekoppeld aan een persoonlijke interesse in het (retail) autovak. Het feit dat Pala een gedeeld aandeelhouderschap kent met Pallieter van de familie Van Doorne en beiden goede bekenden zijn, maakt de argumentatie compleet.'

Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Een apart boekenonderzoek heeft niet plaatsgevonden en alhoewel dat in relatie tot due diligence niet compleet, is mijn netwerk van dien aard, dat ik daaruit voldoende vertrouwen kon putten.'

Hoe hebt u zich ingewerkt?

'Op de eerste plaats heb ik mij verdiept in interne stukken en beschrijvingen, gevolgd door een reeks van bezoeken en interviews in de organisatie en gelieerde bedrijven.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de RvC/RvT daarbij spelen?

'Een RvC is op de eerste plaats toezichthouder, ergo het overzien van de dagelijkse activiteiten, maar ook klankbord en adviseur. In dit verband speelt met name het strategieproces een belangrijke rol, zeker waar familiebedrijven, zoals Pala, een langeretermijnhorizon aannemen. De automotive branche staat de komende jaren voor een grote uitdaging, gezien de digitalisering van functies, de grote dynamiek in productontwikkeling en de daaraan gerelateerde klantbeleving. Het is zaak daarbij voorop te blijven lopen en een aangepast investeringsplan te formuleren.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Zoals boven beschreven, is mijn “mandje” van activiteiten redelijk divers en het zijn juist deze verschillen die een en ander zo boeiend maken. Zo verschillend als mijn nevenactiviteiten zijn, zo nuttig zijn de “cross learnings”, ook in hun toepassing.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Deze vijf punten zijn voor mij leidend/beperkend in het aanvaarden van nieuwe functies. Hoewel een coöperatie als CZ daarin formeel niet meetelt, is dat mijn zwaarste toezichthoudende functie.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw nieuwe toezichtfunctie en/of uw toezichtportefeuille?

'Al mijn toezichthoudende functies vragen beduidend meer tijdsinspanning dan de gebruikelijke vergaderfrequentie. Om de cultuur en werkwijze van een organisatie goed te doorgronden, zijn contacten/overleggen binnen die organisatie noodzakelijk, buiten die van de raden van commissarissen en raden van bestuur om. Met elke organisatie waar ik toezichthouder ben, heb ik – afhankelijk van de grootte - wekelijks, maar zeker maandelijks contact. Bovendien dient elke organisatie ook bezien te worden in het “ecosysteem van de markt” waarin deze opereert, waardoor ook externe contacten (symposia bezoeken en dergelijke) gewenst zijn.'

Wat moet u op het gebied van governance van het hart? 

'Affiniteit met de aard van de activiteiten is gewenst, om de dynamiek op juiste waarde te kunnen inschatten en de operatie te beoordelen. Wat betreft het thema 'cultuur en gedrag' heeft De Nederlandsche Bank een goede brochure uitgegeven, een dimensie die meer aandacht behoeft. Het vijfpuntenstelsel is mijns inziens betrekkelijk, met daarbij de opmerking dat iemand met een hoofdbetrekking met operationele verantwoordelijkheden daarbij grotere beperkingen heeft dan iemand die bijvoorbeeld met pensioen is. Waar ik voorstander ben van een “bijbaan” voor iemand met zo’n hoofdbetrekking ter lering en vorming, wijs ik er tegelijkertijd op dat voor een toezichthoudende functie toch echt tijd moet worden vrijgemaakt en dat mag niet onderschat worden. In de praktijk blijkt dat tegen te vallen.'

 

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2016feb

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief