Meer inspanning commissaris rechtvaardigt hogere beloning

Beloning

Commissarissen vinden hun beloning te laag ten opzichte van het risico van aansprakelijkheid als de zaken fout gaan. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek van de Erasmus Universiteit. Een terechte constatering, vindt AON, ondanks de tijdgeest van mager belonen.

De studie toont aan dat 61% van de commissarissen van beursgenoteerde bedrijven hun beloning (die gemiddeld 41.877 euro bedraagt) te laag vindt ten opzichte van hun aansprakelijkheid. Bij zorginstellingen zegt 54% van de toezichthouders de beloning (7.951 euro) te laag te vinden ten opzichte van de aansprakelijkheid, bij woningbouwcorporaties (9.845 euro) is dat 47%.

Uit de studie blijkt verder dat commissarissen steeds meer vergaderen. Daardoor groeit de tijdsbesteding en dat stuwt de beloning omhoog, omdat deze vaak gekoppeld is aan de tijd die commissarissen en toezichthouders kwijt zijn aan hun functie. Deze is met twaalf uur per jaar toegenomen tot 156 uur per jaar.

De gemiddelde beloning voor toezichthouders bij zorginstellingen is de afgelopen twee jaar teruggelopen, van 8.125 euro in 2007 naar 7.951 euro in 2009. De groei zit bij beursgenoteerde bedrijven (plus 40% tot bijna 42.000 euro), bij familiebedrijven (plus 66% tot 19.000 euro)en bij woningcorporaties (plus 10% tot bijna 10.000 euro).

Voor AON is de timing van de constatering dat commissarissen meer willen verdienen niet handig. ‘Verhoging past niet in deze tijden van financiële en maatschappelijke onrust over beloning aan de top’, constateren Michel Visser en Freek Warmelink van AON. Toch willen ze een lans breken voor de oproep van toezichthouders. ‘Het risico van commissarissen en bestuurders neemt ontegenzeggelijk toe. In onze praktijk krijgen we dagelijks telefoontjes van verontruste commissarissen.’

Dagelijks vallen hoge claims op de mat bij AON. De hoogste claim van het afgelopen jaar was er één van een miljard dollar. En claims van zestig miljoen euro vormen geen uitzondering meer. Visser: ‘Als de advocaten betaald zijn, is het potje vaak al behoorlijk leeg. Dan komt de schade nog. Van commissarissen wordt in toenemende mate meer gevraagd. Meer inspanning rechtvaardigt ook een aangepast beloningsmodel. De constatering dat de beloning niet meer in de pas loopt, is dus op zijn plaats. Maar ja, verkoop dat standpunt maar eens in deze tijd.’

www.aon.nl

Auteur(s)
Aon
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2010-02

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief