‘Liever leren door ervaring delen dan door kennis opdoen?’

Professionalisering van toezichthouders

Als toezichthouder is het belangrijk om goed voorbereid aan een toezichthoudende taak te beginnen en professioneel met deze verantwoordelijke functie om te gaan. Kennisvergaring door middel van scholing kan hierin een belangrijke factor vormen. De NVTZ, VTW en VTOI-NVTK hebben als verenigingen voor toezichthouders elk een academie om hun leden goed beslagen ten ijs te laten komen, maar werken hierin op sommige terreinen ook samen.

In het voorjaar van 2018 heeft Milan Bol een onderzoek uitgevoerd onder leden van de NVTZ en de VTOI-NVTK, met betrekking tot het thema ‘opleiden’. Dit onderzoek gaf een belangrijk inzicht: NVTZ leden gaven de voorkeur aan leren door ‘ervaringen delen’ (70%) boven het ‘opdoen van kennis’ (30%). VTOI-NVTK leden gaven de voorkeur juist aan het ‘opdoen van kennis’ (67%) en daarna door ‘ervaringen te delen’ (33%). Deze inzichten worden door de docenten van beide academies verwerkt in onder meer de gekozen werkvormen. Zo kunnen deelnemers van beide academies in hun specifieke behoefte worden voorzien.

Opleidingen NVTZ Academie

De NVTZ Academie heeft in het academiejaar 2017/2018, 75 opleidingen gestart met circa 1.000 deelnemers. Deelnemerstevredenheid is hierbij een belangrijke graadmeter van het kwaliteitsniveau, waardoor deze continu wordt gemonitord. De opleidingen werden in de genoemde periode door de deelnemers gemiddeld met een 8 gewaardeerd. 80% van de deelnemers raadt een collega-toezichthouder aan om een opleiding bij de NVTZ Academie te volgen. Ook het aantal deelnemers aan de NVTZ Academie groeit sterk. In het academiejaar 2018/2019 starten er wederom ongeveer 75 opleidingen met meer dan 1.200 deelnemers.

Opleidingen in diverse sectoren

Inmiddels werken circa 70 docenten en/of experts op het gebied van toezichthouden mee aan één van de 65 programma’s die worden aangeboden via de verschillende academies voor toezichthouders en commissarissen uit diverse sectoren. Vanuit de gezamenlijke regiepartner Avicenna is samen met de verenigingen VTW (toezichthouders in woningcorporaties), NVTZ (toezichthouders in zorg en welzijn) en VTOI-NVTK (toezichthouders in kinderopvang en onderwijs) voor elke vereniging een academie voor toezichthouders uit deze specifieke sectoren ontwikkeld. De interactieve werkvormen, state-of-the art kennis, online leeromgeving en herkenbare praktijkgerichte casuïstiek binnen deze academies wordt door de deelnemers hoog gewaardeerd. Het aanbod is voornamelijk voor de leden van de eigen verenigingen bedoeld. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk toezichthouders en commissarissen gebruik maken van de professionaliseringstrajecten.

Gecombineerde opleidingen

De toezichthoudende academies hebben sinds begin 2018 ook gecombineerde opleidingen waarbij toezichthouders uit zorg & welzijn, woningcorporaties en onderwijs & kinderopvang samen dezelfde leergang volgen. Momenteel zijn er voor vijf programma’s reeds gecombineerde deelnemersgroepen. Deelnemers aan deze opleidingen zien het als een verrijking dat er deelnemers vanuit de verschillende sectoren bij elkaar zitten. Er wordt daarnaast ook een programma ontwikkeld voor zeer ervaren toezichthouders en commissarissen van juist grote organisaties in zorg en welzijn, onderwijs en/of woningcorporaties.

Docentendag

Ruim vijftig deelnemende docenten van de academies van toezichthouders van de NVTZ, VTOI-NVTK en de VTW kregen tijdens de docentendag in juni van dit jaar volop de gelegenheid hun leermethodes toe te lichten en uit te wisselen. Ria van Dinteren noemde tijdens haar openingspresentatie dat leren niet uitsluitend een cognitief proces is, maar dat de context of omgeving waar het leren plaatsvindt minstens zo belangrijk is. De didactische werkvormen die deze dag tijdens vier werksessies werden besproken, sloten hier voor een groot deel op aan. Vooral het in kleine groepjes uitwerken van korte opdrachten die daarna centraal worden besproken, bleek een werkvorm te zijn die door veel docenten van de drie academies wordt toegepast. De docentendag sloot qua vorm en inhoud mooi aan bij moderne opvattingen over leren en laten leren. De dag kende een actieve uitwisseling van leervormen, visies op het docentschap en toepasselijke inhoud onder de gemeenschappelijke noemer van de drie academies voor toezichthouders. Docenten van deze academies kregen de gelegenheid nieuwe, didactische inzichten op te doen waardoor ze in staat werden gesteld hun lessen nog beter aan te laten sluiten bij de deelnemende doelgroepen.

Lees hier het hele verslag van de docentenbijeenkomst.

Auteur(s)
Milan Bol
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2018nov

Verder in deze Governance Update

Regeldruk en rolvastheid

Verslag symposium intern versus extern toezicht

Haagsche bazen

Roulatie van topambtenaren kan risico’s met zich meebrengen

‘Liever leren door ervaring delen dan door kennis opdoen?’

Professionalisering van toezichthouders

Is iedereen aan tafel (mede-)beleidsbepaler?

Adviseur wil erbij horen, maar is dit wenselijk?

Een schip is zo zeewaardig als de bemanning

Best practice: cases en toezichtkwesties

Invoering AVG vordert moeizaam

‘De inspiratie ontbreekt’

On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons