Kwalitatieve groei helpen realiseren bij alma mater

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtpositie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Hugo Reumkens (49 jaar) 

Advocaat en als partner verbonden aan Van Doorne.

Het Amsterdamse advocatenkantoor adviseert toonaangevende Nederlandse en internationale ondernemingen, financiële dienstverleners, semipublieke organisaties en overheidsinstellingen. Daarnaast vervult het kantoor de rol van Rijksadvocaat.

Reumkens' specialisme is vennootschapsrecht, met name corporate governance, dat hij ook doceert aan Nyenrode, Tias en andere universiteiten. Hij was twee termijnen bestuursvoorzitter van Van Doorne, heeft veel bestuurservaring opgedaan, was werkzaam op het gebied van zelfevaluaties van raden van commissarissen en was adviseur van de commissie Tabaksblat.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter van het Stichtingsbestuur van Tilburg University (per 1 januari 2018), als opvolger van Jan Hommen.

Dit Stichtingsbestuur functioneert feitelijk als raad van toezicht. Naast de nieuwe voorzitter bestaat het Stichtingsbestuur van Tilburg University uit Jos van Lange, Willibrord van Beek, Wil van der Aalst en Elies van Sliedregt.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Reumkens bekleedt diverse nevenfuncties bij zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen en instellingen. Zo is hij bijvoorbeeld bestuurslid van de Stichting Continuïteit AMG.  

Het beursgenoteerde AMG Advanced Metallurgical Group (AMG) wil zich kunnen beschermen tegen een eventuele vijandige overname en heeft daarom de Stichting Continuïteit AMG opgericht. Reumkens is een van de drie bestuursleden van deze stichting.

AMG zet zich in voor de innovatie van duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen en de reductie van CO2-uitstoot. Het bedrijf produceert hoog-zuiverheidmetalen en complexe metalen producten. Deze metalen worden ingezet in onder andere de ruimtevaart, zonne-energie en infrastructuur. Producten die hieruit voortvloeien zijn bijvoorbeeld aluminium lichtmetalen wielen, raketbrandstof en petrochemische pompen en leidingen, maar ook golfclubs en verf.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot voorzitter van het Stichtingsbestuur van Tilburg University: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Scheidend voorzitter Jan Hommen zei hierover: “Het Stichtingsbestuur is enthousiast over de benoeming van Hugo Reumkens, die over een groot netwerk in Brabant en in de Randstad beschikt. Hij combineert ruime management- en bestuurservaring met kennis en ervaring over strategie, financiën, ICT en medezeggenschap; alle bijzonder relevante aandachtsgebieden in de universitaire wereld. Hugo Reumkens past wat betreft kennis, ervaring en persoonlijkheid uitstekend bij deze universiteit. Ik draag met een gerust hart het stokje over.”'

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Als alumnus van de universiteit zie ik het als een voorrecht om het voorzitterschap van de Stichting op me te mogen nemen. Tilburg University groeit en timmert aan de weg, zowel in onderwijs als wetenschap. Dat blijkt ook uit het nieuwe Strategisch Plan 2018-2021. Als toezichthouder verheug ik me erop om de implementatie van dit plan van dichtbij te ervaren en te zien hoe de universiteit zich verder ontwikkelt.'

Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Jazeker, ik heb gesprekken gevoerd met betrokkenen uit diverse geledingen, zowel in en rond de universiteit als daarbuiten. Ik ken Tilburg University bovendien goed: mijn vader was er jarenlang werkzaam, ik heb er Nederlands recht gestudeerd en na mijn afstuderen ben ik als alumnus actief bij de universiteit betrokken gebleven. Bijvoorbeeld: toen Ruud Lubbers voorzitter was van het Stichtingsbestuur heb ik meegewerkt aan het (vorige) strategisch plan en toen Yvonne van Rooy voorzitter was van het College van Bestuur van Tilburg University was ik enkele jaren als advocaat bij de instelling betrokken.'

Hoe hebt u zich ingewerkt?

'Als advocaat schrik ik niet terug voor dikke dossiers. Ik heb veel stukken gelezen, van notulen tot aan de geschiedschrijving van Tilburg University. Maar interessanter waren de gesprekken daarover met mijn collega’s van het Stichtingsbestuur en van het College van Bestuur van Tilburg University. Ik bewaar dierbare herinneringen aan de overdrachtsgesprekken bij Jan Hommen thuis, met een kopje koffie en (natuurlijk) een Brabants worstenbroodje.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan het Stichtingsbestuur daarbij spelen?

'Naast continuiteit in het College van Bestuur zal er veel aandacht zijn voor de uitvoering van het Strategisch Plan. Tilburg University heeft voor de komende drie jaar een ambitieus strategisch plan dat gericht is op kwalitatieve groei. In de competitieve markt van universitair onderzoek en opleidingen is dat vanzelfsprekend een grote uitdaging. Daar staat tegenover dat Tilburg University stevig aan de weg timmert. Net als in 2016 en 2017 is in 2018 van alle algemene universiteiten in Nederland de algehele studenttevredenheid het hoogst bij Tilburg University. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) over het jaar 2017-2018. De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) bedraagt 4,12 en ligt daarmee beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde voor universiteiten (4,05). Op de ranglijst van alle universiteiten (inclusief technische en landbouwuniversiteiten) neemt Tilburg University een derde positie in na Wageningen University en de Technische Universiteit Eindhoven. Het al jaren constant hoge niveau van tevredenheid van onze studenten is het gevolg van het voortdurend vernieuwen en verhogen van onze kwaliteit van de opleidingen, in samenspraak met de studenten. We zijn vanzelfsprekend blij met dit prachtige resultaat en zien daarom de uitvoering van het Strategisch Plan met vertrouwen tegemoet.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Het academisch profiel van (het voorzitterschap van het Stichtingsbestuur van) Tilburg University sluit goed aan bij mijn werkzaamheden als advocaat. Er zijn veel raakvlakken. Zo is de advocatuur bijvoorbeeld kennisintensief en worden veel advocatenkantoren geconfronteerd met de war on talent. Dat schaarse talent wordt door Tilburg University opgeleid.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik ben selectief, ook bij mijn nevenfuncties, mede omdat mijn advocatuurlijke praktijk intensief en veeleisend is. Voorlopig heb ik van Irrgang weinig te vrezen!'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Als alumnus was ik al regelmatig op Tilburg University voor allerlei activiteiten, maar ik kan niet ontkennen dat de frequentie van mijn reizen naar Brabant sinds mijn benoeming significant is toegenomen. Daarnaast is er veelvuldig telefonisch overleg en contact via e-mail en Whatsapp.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'De manier waarop de politiek en media omgaan met bestuur en toezicht vind ik beklemmend en weinig productief. Naast de voortdurende aandacht voor het remuneratiebeleid, richt het vizier zich onevenredig veel op falend toezicht. Dat beperkt zich niet tot de interne toezichthouder, maar strekt zich ook uit tot het externe (overheids)toezicht. Ondanks het streven van het Kabinet-Rutte om de toenemende regeldruk tegen te gaan, lijkt een verdere juridisering van de samenleving een onomkeerbaar proces. Het zou daarbij prettig zijn als er meer aandacht komt voor de inhoud en wat minder voor de vorm.'

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2018jul

Verder in deze Governance Update

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons