Jurgen Stegmann nieuwe commissaris bij ABN Amro

Mutaties

Op 7 juni maakte ABN Amro bekend dat Jurgen Stegmann de opvolger wordt van Bert Meerstadt als commissaris bij ABN Amro. Naast voorzitter Olga Zoutendijk, is Stegmann nu de tweede persoon in de raad met een bancaire achtergrond. Stegmann was eerder onder meer werkzaam als CFO bij Robeco en CRO bij NIBC.

Paul Sekhri nieuwe voorzitter RvC Pharming

Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group op 25 mei 2016 is Paul Sekhri benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Pharming. Sekhri volgt hiermee Jaap Blaak op, die sinds 2007 de functie van president-commissaris vervulde. Blaak blijft wel lid van de raad van commissarissen. Sekhri is sinds 2015 commissaris bij Pharming en vervult daarnaast de positie van CEO bij Lycera.

Wout Dekker treedt af bij de Rabobank

Rabobank maakte op 30 mei 2016 bekend dat Wout Dekker tijdens de Algemene Leden Raad op 14 september zal aftreden als president-commissaris van de coöperatieve bank. De huidige vicevoorzitter Ron Teerlink wordt voorgedragen als opvolger. Wout Dekker is sinds 2010 lid en sinds 2013 voorzitter van de raad van commissarissen.

Kees van Lede stapt over naar Philips Lighting

Kees van Lede heeft zijn functie als commissaris bij Philips neergelegd en neemt zitting in de raad van commissarissen van Philips Lighting, de lichtdivisie die op 27 mei als zelfstandig bedrijf naar de beurs is gegaan. Kees van Lede was sinds 2003 lid van de raad van commissarissen bij Philips. Andere leden van deze nieuwe RvC zijn Frans van Houten en Abhijit Bhattacharya (respectievelijk de CEO en CFO van Philips), Arthur van der Poel (van 1998 tot 2003 lid van de raad van bestuur bij Philips) en Rita Lane, voormalig VP Operations bij Apple.

Raad van toezicht UvA treedt af

Op 10 juni werd bekendgemaakt dat de voltallige raad van toezicht van de Universiteit van Amsterdam heeft besloten af te treden, om ruimte te maken voor nieuwe leden. In het belang van de continuïteit zal de raad van toezicht voorlopig haar werkzaamheden voortzetten. Aanleiding is de moeizaam werkbare relatie die de afgelopen periode is ontstaan tussen de medezeggenschapsraden en de raad van toezicht. De rvt vindt dat de aandacht moet gaan naar het onderwijs en onderzoek. Discussie over het toezicht mag niet afleiden van de kerntaken van de instelling.

Frans Keurentjes nieuwe voorzitter coöperatiebestuur en raad van commissarissen FrieslandCampina

Frans Keurentjes is door het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Keurentjes volgt per 20 december 2016 Piet Boer op, de huidige voorzitter van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen, die statutair aftredend en niet herbenoembaar is. Keurentjes is per gelijke datum benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Keurentjes is sinds december 2006 lid van het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina (en rechtsvoorgangers). Hij heeft een melkveehouderijbedrijf in Hornhuizen (Groningen).

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2016jun

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief