IT-Governance verbetert kwaliteit en kostenniveau

Toezicht op Informatietechnologie
Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken op de bestuurs- en toezichtagenda.

Het verbeteren van IT-governance in organisaties leidt direct tot een verbetering van de kwaliteit van IT en heeft een positieve invloed op het kostenniveau, aldus Peter Broshuis  van PricewaterhouseCoopers. Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken op de bestuurs- en toezichtagenda.

In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid van informatie. IT is daarmee de drijvende kracht om de bedrijfsstrategie te realiseren.

Om deze kracht ten volle te kunnen benutten, zullen organisaties sneller dan de concurrentie in staat moeten zijn om innovaties, bedrijfsveranderingen en nieuwe wet- en regelgeving door te voeren in de IT-omgeving, betoogt Peter Broshuis van PwC Assurance.

Waarom IT-governance? De omgeving waarbinnen organisaties opereren wordt met de dag complexer. De huidige financiële en economische crisis dwingt bedrijven om beter met de toegenomen eisen en risico’s om te gaan. Veranderingen zullen vaker en sneller moeten worden doorgevoerd.

Managementinformatie heeft een directe impact op de bedrijfsvoering. Vanuit een IT-perspectief zullen bedrijven geconfronteerd worden met vijf kerngebieden:

  • aansluiting tussen bedrijfsprocessen en IT
  • risico, beheersing & compliance
  • in- en uitbesteding
  • kwaliteit van IT-dienstverlening
  • kostenmanagement

Om optimaal met de vijf kerngebieden om te gaan, is het volgens Broshuis noodzakelijk om de IT-functie zodanig in te richten dat de juiste beslissingen worden genomen. Gegeven de huidige economische situatie en de hoge kosten van IT, worden organisaties geforceerd om snel tot een keuze te komen, terwijl een goede analyse van de huidige en toekomstige situatie noodzakelijk is en veel tijd kost. Dit vraagt om het verbeteren van IT-governance.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het verbeteren van IT-governance in organisaties direct leidt tot een verbetering van de kwaliteit van IT en positieve invloed
heeft op het kostenniveau. De organisatie is beter in control en kan sneller beslissingen nemen.

PricewaterhouseCoopers heeft in samenwerking met het IT Governance Institute
een onderzoek uitgevoerd naar IT-Governance. De belangrijkste uitdagingen voor de verbetering van IT-governance luiden:

  • aansluiting tussen het bedrijfsdomein en IT
  • waardecreatie
  • topmanagementondersteuning
  • sturen op resultaten

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een structuur nodig die IT-beslissingen koppelt aan beslissingen in het bedrijfsdomein. PwC heeft hiervoor een IT Governance Raamwerk ontwikkeld dat inzicht geeft in alle aspecten en de best practices rondom IT-governance en gerelateerde ondernemingsthema’s. Voor meer informatie over dat raamwerk verwijzen we naar:

www.pwc.com (pdf) of naar
www.pwc.com (spotlight)

Auteur(s)
Peter Broshuis
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2009-07

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief