Interne audit draagt bij aan comfort commissarissen

Auditing

Commissarissen hebben steeds meer behoefte aan onafhankelijke en zichtbare toetsing van de interne beheersing. De toezichthouders hechten dan ook aan de interne-auditfunctie, zo blijkt uit de PwC-publicatie Meer winst uit internal governance.

De publicatie is gebaseerd op gesprekken met commissarissen en bestuurders. Insteek is  het three lines of defence-model dat gangbaar is voor de inrichting van de interne governance van organisaties. Dit model gaat ervan uit dat het lijnmanagement (bijvoorbeeld businessunits) als eerste aan zet is om risico’s en kansen te beheersen.  De tweede line of defence wordt gevormd door gespecialiseerde afdelingen die het lijnmanagement ondersteunen. Denk daarbij aan een afdeling Compliance of Risicomanagement. De derde defensielinie toetst de werking van het interne beheersingssysteem, een functie die vaak - maar niet altijd - wordt ingevuld door de interne-auditfunctie.

Toetsing interne beheersing

In de financiële sector is het hebben van een interne-auditfunctie verplicht. Sommige bedrijven kiezen er echter bewust voor de derde verdedigingslinie anders in te richten. ‘In sommige organisaties toetst het bestuur de werking van de interne beheersing,’ vertelt Bas Wakkerman, director Internal Audit Services van PwC Nederland. ‘Of de toetsing vindt plaats door controllers die naast financiële kennis ook veel ervaring hebben met risicomanagement. De toetsing van de interne beheersing wordt soms ook uitbesteed aan de externe accountant.’

Commissarissen hechten meer dan bestuurders aan interne audit

Een opvallende uitkomst in de publicatie is dat de geïnterviewde commissarissen meer waarde hechten aan een interne-auditfunctie als derde verdedigingslijn dan de ondervraagde bestuurders. Wakkerman is daar niet verbaasd over. ‘Directies hebben korte lijnen met de werkvloer, veel gevoel voor de business en weten hoe hun mensen werken. Commissarissen staan veel verder van de dagelijkse praktijk af en hebben toch behoefte aan informatie over de interne governance. En een interne auditdienst kan in die informatiebehoefte voorzien.’

Comfort voor toezichthouders

Ook het standpunt van de commissarissen kan hij zich goed indenken. ‘De context waarin commissarissen werken is sterk veranderd. De druk op hen neemt toe en vele partijen kijken over hun schouder mee. Commissarissen zijn voor hun informatievoorziening afhankelijk van de directie, terwijl zij behoefte hebben aan onafhankelijke en zichtbare toetsing. Rapportages van de onafhankelijke interne-auditfunctie dragen bij aan hun comfort. Bovendien vormt een interne-auditfunctie een natuurlijke, extra ingang in de organisatie. We zien steeds vaker dat interne auditors rechtstreeks rapporteren aan de auditcommissie’.

Dominant governanceprincipe

PwC spreekt in de publicatie Meer winst uit internal governance geen voorkeur uit voor een bepaalde inrichting van de interne governance. Wakkerman: ‘Wij zeggen niet dat elk bedrijf een interne-auditfunctie moet hebben. Er zijn goede mogelijkheden om de three lines of defense anders in te richten. We zien wel dat een interne-auditfunctie steeds vaker het dominante governanceprincipe wordt.’

Evalueren behoefte interne-auditfunctie  

Volgens de Nederlandse Corporate Governance Code moet de auditcommissie jaarlijks evalueren of er behoefte is aan een interne-auditfunctie. Wakkerman: ‘Vooral na een incident in een bedrijf, bijvoorbeeld na een fraudegeval, besluiten bedrijven een interne-auditfunctie in te richten. Dan is er toch behoefte om functies te scheiden en iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid te geven in de verschillende verdedigingslinies. Ons advies is eigenlijk om bewust te zijn van dit soort risico’s en de interne governance zodanig in te richten dat de kans op incidenten wordt geminimaliseerd.’

Klik hier voor meer informatie en de volledige publicatie. 

Auteur(s)
Bas Wakkerman
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014dec

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief