'Houd voldoende feeling met de organisatie en niet alleen met de rvb'

De portefeuille van…
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Mr. drs. Sjef van Gennip, Raadsheer Plaatsvervanger bij Gerechtshof Den Haag, strafkamer en toezichthouder.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter rvt Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg)

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid rvt Pantar Amsterdam, lid van cie. Advies van Helsinki Committee, adviseur op gebied van audits en dagvoorzitter van conferenties.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik heb veel ervaring, zowel als bestuurder als toezichthouder. Deze combinatie van ervaringen geeft een extra dimensie aan de rol als toezichthouder.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Organisaties op het gebied van zorg hebben het momenteel zwaar. Veel regelgeving, veel vacatures, financieel onder druk terwijl de dienstverlening op dit terrein voor veel Nederlanders heel belangrijk is. Als voorzitter van de rvt van een grote organisatie op dit terrein wil ik graag een bijdrage leveren aan een goede leefomgeving voor ouderen.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Nee. Voor deze functie is dat niet nodig.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Veel relevante stukken tot mij genomen, gesprekken gevoerd met OR en cliëntenraad en veel werkbezoeken.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvt daarbij spelen?

'Er voor zorgen dat HWW zorg voldoende kwalitatief goed personeel aan zich bindt en dat het ziekteverzuim binnen de perken blijft. Een probleem waar veel zorgorganisaties mee kampen. Als rvt bevraag je de rvb positief kritisch op de belangrijke dossiers en houd je de vinger aan de pols.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Uitstekend, mijn brede ervaring als bestuurder en als toezichthouder komen goed tot zijn recht in deze functie.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Dit is momenteel nog niet aan de orde. Belangrijk is dat als je "ja" zegt tegen een toezichthoudende functie, dat je er dan ook voldoende tijd in kunt steken.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Gemiddeld drie dagen per maand.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Zorg als toezichthouder dat je – zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten - je voldoende feeling houdt met de organisatie en niet alleen met de rvb.'

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2019sep

Verder in deze Governance Update

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief