'Het commissariaat is het old boys network ontstegen'

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie(s) en portefeuille

 
Naam, hoofdfunctie:

Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur Vincent van Gogh, instelling voor geestelijke gezondheidszorg

Nieuwe toezichtfunctie:

Raad van commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Drie Gasthuizen Groep te Arnhem, lid remuneratiecommissie

Hoe hebt u uw nieuwe toezichtfunctie verkregen: via het eigen netwerk, een headhunter, of openbare werving? 

‘Ik ben benaderd door het Nationaal Register.’

Waarom heeft men u benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

‘Het profiel voor deze nieuwe commissaris was gezien de ontwikkelingen in de corporatiesector (parlementaire enquête) nogal specifiek. Het WSW vaart een transparante en betrouwbare koers en is hoeder van de borg van bijna 90 miljard euro geïnvesteerd maatschappelijk vermogen in de volkshuisvesting. Het profiel vereist, naast de normale eisen aan een commissaris, ruime deskundigheid op het gebied van woningcorporaties en tegelijkertijd een volstrekt integere en onafhankelijke positie ten opzichte van de sector. Dat betekende dat de commissaris gedurende minimaal twee jaar geen functie binnen de sector mocht hebben vervuld. Bijna vier jaar geleden heb ik de volkshuisvesting ingeruild voor de gezondheidszorg. Daarnaast heb ik ruime ervaring als commissaris. Daarmee was ik de ideale kandidaat, die de gezochte toegevoegde waarde kan bieden.’

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

‘Ik heb goed nagedacht voordat ik ja zei, omdat ik er zelfs een andere toezichthoudende functie voor moest neerleggen, wat ik erg jammer vond. Ik wil graag mijn bijdrage leveren om het goede werk in de corporatiesector zo verantwoord mogelijk te maken. Het WSW maakt investeringen in de volkshuisvesting mogelijk vanwege de borgstelling. Dit moet het risicomanagement van corporaties op een hoger plan brengen, zodat het sectorrisico en het aldus gedeelde belang geborgd is. Het WSW moet er alles aan doen om individuele uitglijders van corporaties te voorkomen, omdat dit schade toebrengt aan de totale sector en afbreuk doet aan de investeringskracht.’

Hebt u een due diligence  uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

‘Jazeker! Het was natuurlijk geen boekenonderzoek, zoals bij een overname het geval is, maar de beoordeling was wel wederzijds, omdat ook ik persoonlijk volledig ben doorgelicht. Ikzelf heb de functie in zijn context beoordeeld door het “dossier” woningcorporaties goed tot me te nemen en alle recente ontwikkelingen te volgen. Maar in het bijzonder ook door gesprekken te voeren met het bestuur, medecommissarissen, stakeholders zoals Aedes en de ondernemingsraad.’

Hoe hebt u zich ingewerkt? 

‘Het beoordelen van de “match” was een inwerkperiode op zich. Het vervolg doe ik “on the job”, want dan kun je de krachten goed aanvoelen, alsmede de uitdaging waar de club voor staat. Bovendien heeft het WSW zelf daar ook oog voor en staan er binnenkort verdiepende werkbezoeken met de gehele raad gepland.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de RvC daarbij spelen?  

‘Voor WSW is de huidige tijd enorm spannend en belangrijk. Het stelsel waarbinnen woningcorporaties functioneren is in beweging. Er moeten keuzes voor de diverse spelers in de sector gemaakt worden en de conclusies vanuit de parlementaire enquête zullen hun vervolg krijgen. Dit betekent voor het WSW dat zij haar borgstelling goed kan waarmaken en verder verankeren in het stelsel van toezicht en functioneren van de sector als geheel.’

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

‘Ik heb dagelijks veel plezier in mijn bestuurlijke functie bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, want ook de GGZ-sector heeft me geraakt. We hebben als visie dat patiënten ook gewoon burgers zijn. De hedendaagse psychiatrisch patiënt woont over het algemeen zelfstandig en doet gewoon mee in onze samenleving. Tegelijkertijd miste ik de corporatiesector een beetje en dan is het WSW een mooie manier om mijn kennis en ervaring actief in te zetten en betrokken te blijven bij de sector.’

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille?

‘Vanwege de Wet Bestuur en toezicht mag ik naast mijn bestuurlijke hoofdfunctie maximaal twee toezichthoudende functies uitoefenen bij grote rechtspersonen, waarbij de rol van voorzitter niet is toegestaan. Deze wet is ingevoerd om de verantwoordelijkheid van een bestuurlijke en toezichthoudende rol goed in te kunnen vullen en hier ook daadwerkelijk de tijd en aandacht aan te kunnen geven die deze verdient. Om toe te kunnen treden bij WSW, heb ik mijn toezichthoudende functie bij Stichting De Opbouw moeten beëindigen en overdragen.’

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw nieuwe toezichtfunctie en/of uw toezichtportefeuille?

‘Tijd vind ik een relatief begrip. Alles wat je leuk vindt, kost nauwelijks tijd. Als er wat speelt en er extra tijd gevraagd wordt, dan is het een kwestie van prioriteit en snel kunnen schakelen.’

Wat moet u op het gebied van governance van het hart?

‘Ik merk dat de commissarisfunctie het old boys network en pluche al lang is ontstegen. Het is een serieuze zaak! De commissaris moet vooral kunnen acteren in de spanning die de functie meebrengt, namelijk het tegelijkertijd uitoefenen van de controlerende taak en het zijn van een sparringpartner en klankbord voor het bestuur.’

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014sep

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief