Governancecode welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Drie bestuursmodellen voor welzijnssector
In 2002 verscheen ‘Bestuur en verantwoording helder regelen’, van de MOGroep. In 2010 kwam  daarop een vervolg: de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.  Deze code biedt bestuurders, commissarissen en toezichthouders van organisaties in het welzijns- en maatschappelijke dienstverleningsveld drie keuzemogelijkheden in  governancemodellen : het raad van toezichtmodel, het model toezichthoudend bestuur en het model instruerend bestuur. 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief