Geschiktheidstoets DNB ook geschikt voor andere sectoren

EVALUATIE

De geschiktheidstoets van De Nederlandsche Bank voor commissarissen van financiële instellingen is ook geschikt voor toezichthouders van non-financials en biedt een goed normenkader voor zelfevaluatie, betoogt Ruud Kok, Managing Partner Corporate Governance Services van PwC.

De Nederlandsche Bank voert sinds 1 juli 2012 een geschiktheidstoets uit op zittende en aantredende commissarissen van onder toezicht gestelde financiële instellingen. De toets richt zich op de   geschiktheid van de commissaris. Niet alleen voor wat betreft de vereiste deskundigheid, maar ook voor wat betreft zijn of haar onafhankelijkheid, reputatie, houding en gedrag. Daarbij is er ook aandacht voor de effectieve complementariteit van de individuele eigenschappen van de commissaris.

Kennis, vaardigheden en professioneel gedrag

Geschiktheid bestaat volgens de beleidsregel uit de elementen: kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De geschiktheid blijkt in ieder geval uit de opleiding, werkervaring en competenties. Verder moeten commissarissen geschikt zijn  op de volgende onderwerpen:

• bestuur, organisatie en communicatie,
• producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is
• beheerste en integere bedrijfsvoering
• evenwichtige en consistente besluitvorming

Zestien competenties RvC’s

Geschiktheid richt zich niet alleen op kennis, maar ook vaardigheden, houding en gedrag. Het collectief van commissarissen moet dan ook voldoen aan de volgende competenties:

• authenticiteit;
• besluitvaardigheid;
• communicatief vermogen;
• helikopterzicht en oordeelsvorming;
• klant- en kwaliteitsgericht;
• leiderschap;
• loyaliteit;
• omgevingssensitiviteit;
• onafhankelijkheid;
• onderhandelingsvaardigheid;
• overtuigingskracht;
• samenwerkingsvermogen;
• strategische sturing;
• stressbestendig;
• verantwoordelijkheid;
• voorzittersvaardigheid.

Goede handreiking voor alle sectoren

De toets van DNB biedt ook een goede handreiking voor de geschiktheid van commissarissen in andere sectoren dan de financiële sector. Zo vormt de toets een goed normenkader voor de zelfevaluatie die in de Nederlandse Corporate Governance Code (en de daarvan afgeleide sectorale codes) voorgeschreven is.

Drie toezichtrollen, vier evaluatieniveaus

De toets richt zich zowel op de werkgeversrol, de toezichtrol als op de klankbordrol van de raad ten opzichte van het bestuur. Daarnaast zijn er vier niveaus waarop de evaluatie van het functioneren van de rvc zich kan richten:

• Institutioneel
Dit kunnen de specifieke corporategovernance-eisen zijn waaraan de onderneming moet voldoen.

• Procedureel
Welke procedures zijn vastgelegd en in hoeverre houdt de rvc zich aan deze procedures, bijvoorbeeld het aantal afgesproken vergaderingen per jaar?

• Relationeel
Welke ‘ongeschreven’ regels beschrijven hoe de rvc met elkaar moet omgaan, hoe verloopt de samenwerking?

• Individueel
Hoe functioneert het individuele lid binnen de rvc?

Meestal wordt deze evaluatie uitgevoerd op basis van een vragenlijst. Voor de individuele competenties kan de checklist die DNB opgesteld heeft, uitstekende diensten bewijzen (te bekijken via de link onder dit artikel).

Ook bij (voorgenomen) benoeming

De geschiktheidstoets is zeer uitgebreid en vergaand in aanpak en doelstelling. Iedere rvc zou daarop moeten anticiperen  door zelf systematisch en periodiek een evaluatie uit te voeren op de effectiviteit van zowel de raad als geheel als van de individuele leden. Dat geldt niet alleen bij de jaarlijkse evaluatie, maar ook bij iedere (voorgenomen) benoeming. De handreikingen van DNB kunnen daarbij uitstekende diensten bewijzen, ook buiten de financiële sector.

Bekijk de vragenlijst van DNB (en lees het volledige artikel)

 

Auteur(s)
Ruud Kok
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mrt

Verder in deze Governance Update

De machteloze commissaris

Waken voor het prof. dr. Akkermans-effect

Fiscale aftopping pensioen treft bestuurders hard

Na aftopping pensioen geen interessante arbeidsvoorwaarde meer

WNT: lastige praktijkvragen

Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren

‘De baby niet horen huilen’

Toezichtdynamica: balanceren tussen vertrouwen en afstand

Pre-pack: serieus reddingsmiddel als de nood hoog is

Harm Tunteler, Custom Management, pleit voor wettelijke verankering pre-pack

Druk, druk, druk

MUTATIES

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief