Geen garanties, wel goede start

Risicoanalyse integriteit bij te benoemen toezichthouders
Integriteit

In het openbaar bestuur wordt integriteit van de bestuurders in het openbaar steeds vaker ter discussie gesteld. Zie de recente discussie over mogelijke belangenverstrengeling bij leden van de Eerste Kamer. Het zal niet lang meer duren of ook het integer functioneren van toezichthouders zal in de openbaarheid ter sprake worden gebracht, stelt Ronald van der Mark, managing director van Berenschot. In sommige semi- publieke sectoren zoals bij woningbouwcorporaties, is dit al het geval.

Het is van belang om de integriteitsinfrastructuur op orde te hebben, stelt Ronald van der Mark. Daarbij gaat het niet alleen om regels en codes op het gebied van integriteit, maar net zo goed om procedures in het geval van een vermoeden van een integriteitsschending en om continue aandacht voor integriteit binnen het toezichthoudend orgaan. Een bouwsteen in opkomst in dit verband is de uitvoering van een risicoanalyse integriteit bij benoeming. De minister van Binnenlandse Zaken is voornemens dit verplicht te gaan stellen bij benoeming van wethouders. Het uitvoeren van een dergelijke risicoanalyse voor kandidaat toezichthouders is met name in de semi publieke sector (woningcorporaties, afvalbedrijven, waterbedrijven, onderwijs) in opkomst.

Risicoanalyse integriteit: wat is het?

Met de risicoanalyse worden onder andere de (financiële) belangen, (neven)functies en relaties van de (familie van de) kandidaat in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt onderzocht in welke mate sprake is van mogelijke risico’s op het gebied van integriteit. Een voorbeeld van een risico is dat zich binnen de toezichtportefeuille van de kandidaat (tegengestelde) belangen voordoen omdat twee organisaties waarop toezicht wordt gehouden een bepaalde relatie met elkaar hebben. Denk bij voorbeeld aan een opdrachtgever –opdrachtnemer relatie. Ook is het mogelijk dat de dagelijkse werkzaamheden van de kandidaat dan wel de partner van de kandidaat een (tegengesteld) verband hebben met werkzaamheden van de organisatie waarop toezicht gehouden gaat worden. Zo kan de partner van een kandidaat werken bij een organisatie die ook een strategisch partner is van de organisatie waarop de kandidaat toezicht gaat houden. Een derde voorbeeld is dat een kandidaat financiële belangen heeft in een organisatie die in een bepaald verband staat met de organisatie waarop toezicht gehouden gaat worden. In de risicoanalyse wordt een handvat gegeven aangegeven hoe met het risico om te gaan. Een advies kan bijvoorbeeld zijn om een andere toezichthoudende nevenfunctie te beëindigen of financiële belangen transparant te maken. Daarnaast wordt met de risicoanalyse nog voor benoeming gewerkt aan het integriteitsbewustzijn van de kandidaten.

Wat heb je aan een risicoanalayse integriteit?

Een risicoanalyse biedt geen garantie op integere toezichthouders. Wel zorgt de risicoanalyse voor een goede start voor de kandidaat. De kans dat op een later moment in het openbaar de integriteit ter discussie wordt gesteld en eventueel integriteitsincidenten wordt verkleind.

Geïnteresseerd geraakt in een risicoanalyse integriteit voor toezichthouders?

Mail r.vandermark@berenschot.nl voor meer informatie en direct contact.

Auteur(s)
Ronald van der Mark
managing director Berenschot
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2018okt

Verder in deze Governance Update

Nieuw Rotterdam

Governance Radar

O, Commissarissen! Let op u rechtmatige saeck!

ING-zaak: Komt het nog tot een dramatisch steekspel voor de rechter?

IORP II: uitdagingen voor de inrichting van het governancesysteem

Wat is de toegevoegde waarde van IORP II?

Artificial intelligence vraagt om specifiek toezicht

Pleidooi voor specifieke AI-audit

Openheid als toverwoord

Scherp toezicht vraagt vertrouwen; maar dat is een delicate dynamiek

Geen garanties, wel goede start

Risicoanalyse integriteit bij te benoemen toezichthouders

Tax controversy: wat te doen?

Hoe "controversy-proof" bent u als commissaris?

'Toezicht houden is verrijkend'

De portefeuille van...

Dynamiek in de boardroom: waar op te letten?

'Het gaat vaak om dezelfde obstakels'

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief