Druk, druk, druk

MUTATIES
Unilever wil DSM-ceo Feike Sijbesma benoemen als commissaris in de one-tier board.
Zijn benoeming wordt medio mei voorgelegd aan de aandeelhouders. Wanneer die instemmen, treedt Sijbesma per 1 november aan. Hij volgt Charles Golden op in de board. Sijbesma is ook commissaris bij De Nederlandsche Bank.
 
Van vicevoorzitter naar voorzitter
We zitten midden in het jaarverslagenseizoen, dus het regent benoemingen van commissarissen. 
 
Zo heeft ABN Amro Rik van Slingelandt voorgedragen als president-commissaris. Hij volgt Hessel Lindenbergh op, die zich niet herkiesbaar heeft gesteld voor een nieuwe termijn. Van Slingelandt heeft al sinds oktober 2010 zitting in de raad van commissarissen en vervulde vanaf januari 2011 de functie van vicevoorzitter. Na instemming van de aandeelhouders om nu ook de voorzittershamer te hand te nemen, geldt zijn benoeming voor twee jaar.
 
Op het schap
Ook Ahold heeft een nieuwe commissaris aan zich weten te binden: Heineken-cfo René Hooft Graafland zal met ingang van 1 januari 2015 toetreden tot de rvc van het levensmiddelenconcern.
Hooft Graafland is daarnaast commissaris bij Wolters Kluwer en voorzitter van de rvc van Koninklijke Theater Carré. Judith Sprieser wordt voorgedragen voor herbenoeming en zal de positie van vicevoorzitter gaan bekleden.
 
Van Lier Lels naar Imtech
Onder de commissarisbenoemingen bevinden zich ook nog een aantal andere vrouwen. Zo is Marike van Lier Lels voorgedragen als commissaris van Imtech, een mooie vervanging voor haar toezichtfuncties bij KPN en USG People, waar ze binnenkort vertrekt. Daarnaast is ze nog commissaris bij TKH en Eneco. Ook Ben van der Veer en Jeremy Beeton worden voorgedragen bij Imtech. De nieuwe toezichthouders zullen er hun handen vol hebben.
 
Deuren die voor anderen gesloten blijven
Bij TMG vertrekt juist een vrouw: Arbo Unie-ceo Margriet Tiemstra (naast twee mannen: BOL-ceo Daniël Ropers en BCD Holdings-ceo Joop Drechsel). Maar er komen er gelijk twee voor terug: Annelies van den Belt brengt vooral haar ervaring met uitgeven en digitalisering in, terwijl Simone Brummelhuis als eigenaar van een online magazine en mede-eigenaar van restaurantsite Iens eveneens expertise op het gebied van internet en social media meebrengt. 
 
Tot slot is Caroline Princen, lid raad van bestuur ABN Amro, benoemd in de raad van toezicht van het UMC Utrecht, net als Peter Leijh. Princen doet slechts daarmee een kleine stapje opzij, want ze was tot 1 januari toezichthouder bij Universiteit Utrecht. Daarnaast is ze bestuurslid van het VU Alzheimer Centrum.
 
         
Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mrt

Verder in deze Governance Update

De machteloze commissaris

Waken voor het prof. dr. Akkermans-effect

Fiscale aftopping pensioen treft bestuurders hard

Na aftopping pensioen geen interessante arbeidsvoorwaarde meer

WNT: lastige praktijkvragen

Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren

‘De baby niet horen huilen’

Toezichtdynamica: balanceren tussen vertrouwen en afstand

Pre-pack: serieus reddingsmiddel als de nood hoog is

Harm Tunteler, Custom Management, pleit voor wettelijke verankering pre-pack

Druk, druk, druk

MUTATIES

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief