Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector

Management summary
Op weg naar een meer evenwichtige samenstelling

Sinds 1 juli 2014 zijn de regels over de governance van pensioenfondsen door de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gewijzigd. Door deze wet is een nieuw bestuursmodel geïntroduceerd: het onafhankelijk model. In dit model bestaat het bestuur van een pensioenfonds alleen uit externe onafhankelijke beroepsbestuurders. Ook zijn de mogelijkheden om externen op te nemen in het bestuur van een pensioenfonds met een paritair model verruimd. Bovendien kan het bestuur van pensioenfondsen ook worden georganiseerd in de vorm van een one-tier model, in deze sector aangeduid als het gemengd model.

De nieuwe wet verplicht daarnaast bedrijfstakpensioenfondsen (bpf-en) om intern toezicht te hebben in de vorm van een raad van toezicht (RvT) of – in geval van een gemengd model – de benoeming van niet-uitvoerende bestuurders (NUB’s). Ondernemingspensioenfondsen (opf-en) hebben de keuze tussen een RvT (of NUB’s in een gemengd model) en een visitatiecommissie die jaarlijks (in plaats van driejaarlijks) visiteert. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat bpf-en hun governance moesten aanpassen en dat opf-en hierbij enige keuzevrijheid hebben. De wetswijziging van 2014 bood pensioenfondsen de kans om, als zij toch toezichthouders of bestuurders moesten aantrekken, bij de invulling van deze functies rekening te houden met diversiteitsaspecten, zoals de man/vrouw-verdeling, leeftijd, opleidingsniveau en achtergrond.

De aanleiding voor dit onderzoek is om te zien of bpf-en inderdaad aan de nieuwe wet voldoen en een RvT hebben ingesteld. Het onderzoek beoogt tevens de samenstelling van de besturen en het intern toezicht van bpf-en en opf-en die een RvT of gemengd (bestuurs)model hebben in kaart te brengen per ultimo april 2015.

 

De management summary kunt u downloaden via "download document". Het volledige onderzoek kunt u bestellen bij onze publicaties.

 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief