'Digitale toepassingen zijn een must voor elk bedrijf'

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtpositie

Naam en hoofdfunctie:

Jacques Eijkens (62), 
Directeur-eigenaar JEM, Management en Participaties
 

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid investment committee BOM Brabant Ventures (de incubator van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij die kennis en risicokapitaal verstrekt aan start- en scale-ups in Noord-Brabant). 

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

  • adviesfunctie bij een vijftal startende (<5 jaar) ondernemingen (sectoren: media, onderwijs, data-analytics, 3D-printing);
  • mentor bij UtrechtInc, incubator van Universiteit Utrecht;
  • coaching van managers (sectoren: media, mode) op het gebied van transities en leiderschap.

Waarom heeft men u benaderd/benoemd: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) zocht iemand voor haar investment committee met ervaring in digitale transities, zoals die zich op velerlei gebieden voltrekken. Met mijn ervaring hoop ik de investment managers te ondersteunen, met name bij het beoordelen van de digitale potentie (en valkuilen) van de voorgenomen investeringen. Vrijwel altijd blijkt dat de klantvraag opnieuw gedefinieerd moet worden, iets wat fundamenteel verdergaat dan productinnovaties.' 

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'De BOM staat zeer goed aangeschreven in het Brabantse bedrijfsleven en heeft er een fantastisch netwerk opgebouwd. De BOM ziet zichzelf als ontwikkelingsmaatschappij en niet alleen als investeerder. Dat betekent dat de BOM zich sterk maakt voor het verder ontwikkelen van de Brabantse economie, plus het daadwerkelijk innoveren en - waar mogelijk - van een internationaal perspectief voorzien daarvan. Dit alles binnen de opdracht van de provincie Noord-Brabant. Bovendien draagt de BOM bij aan de economische versterking van een aantal sectoren, zoals hightech, softtech, lifescience, medtech en agrofood. Deze gerichte opdracht maakt deze functie bijzonder interessant, evenals de spreiding over diverse topsectoren.' 

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'De BOM had zojuist de nieuwe Meerjarenvisie geschreven en was de organisatie aan het kantelen richting de markt. Dat waren voor mij belangrijke signalen dat de BOM zich nadrukkelijk op de toekomst aan het voorbereiden was.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'In de eerste weken heb ik meerdere gesprekken gevoerd met mensen op verschillende posities in de organisatie. Voldoende om me een goed beeld te vormen van de plannen, de processen en de cultuur.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Deze functie past goed bij mijn portefeuille. Mijn ervaring met de begeleiding van startende ondernemingen levert een rijk beeld op van de do’s en don’ts. Die komen goed van pas bij de beoordeling van investeringsvoorstellen. Omgekeerd biedt het werk bij de BOM mij een inkijkje in sectoren met een andere marktdynamiek, andere businessmodellen en andere financieringswijzen. Daar zitten aardige eye-openers bij.'  

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'De werkzaamheden nemen twee à drie dagen per week in beslag. Veel belangrijker is het op de hoogte blijven van ontwikkelingen. Digitale toepassingen zijn inmiddels een must voor elk bedrijf. In vele markten wordt de gevestigde orde uitgedaagd door nieuwe toetreders. Organisaties hebben behoefte aan nieuwe competenties. Bovendien vraagt wet- en regelgeving ook veel aandacht van ondernemers. Het is belangrijk om die regelgeving te begrijpen en in te schatten wat de impact hiervan kan zijn op organisaties.'

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2018sep

Verder in deze Governance Update

Hans van der Molen (Berenschot) over governance, evaluatie en diversiteit

‘Bij lange termijn past geen lijstjes afvinken’

Evaluatie Wbfo:

Onderzoek rechtvaardigt verdere aanscherping beloningsregels niet

Vereniging als maatschappelijk eigenaar

Gedachte achter vereniging waard uit te werken naar moderne governancevormen

Lage prioriteit voor permanente educatie

Commissarissen benchmark onderzoek 2017/2018

De kunst van corporate casting

Boardroomdynamiek

Slechts kwart stakeholders geraadpleegd

Praten over of praten met?

On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons