De verborgen voordelen van het ‘in control statement’

De discussie over de negatieve gevolgen van het ‘in control statement’ gaat volledig voorbij aan de verborgen voordelen ervan. Auke de Bos en Luc Quadackers van Ernst & Young ontdekten drie pluspunten van de risicoverklaring, die ondernemingen ten eigen voordele kunnen aanwenden.

Volgens best practice-bepaling II.1.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code moet het bestuur in het jaarverslag verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn. Daarvan moet een duidelijke onderbouwing worden gegeven. Het bestuur moet daarbij tevens rapporteren over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen in het boekjaar. Het bestuur geeft aan welke verbeteringen er zijn gepland en verklaart dat het onderwerp is besproken met de auditcommissie en de raad van commissarissen.

Het inrichten van de processen om te komen tot een verantwoord ‘in control statement’ heeft nogal wat voeten in aarde. Vaak leidt dat tot negatieve geluiden. Ondernemingen kunnen er echter ook op een positieve manier mee omgaan. Ter vergelijking: in het artikel ‘The Unexpected Benefits of Sarbanes-Oxley’ (Harvard Business Review, april 2006) worden enkele ondernemingen geprezen die zijn gestopt met het evalueren van de negatieve impact van Sectie 404 van de Sarbanes-Oxley Act. De invalshoek van die ondernemingen is niet enkel het voldoen aan de regelgeving en het beschermen tegen juridische procedures, maar tevens het verbeteren van managementinformatiestromen waardoor betere beslissingen kunnen worden genomen. Die ondernemingen hebben hun bedrijfsprocessen beter in de greep gekregen.

Ook het ‘in control-statement’ bevat onmiskenbaar voordelen voor ondernemingen, volgens De Bos en Quadackers. De drie belangrijkste:

  • Risicobeheersing vond voorheen vaak decentraal plaats. Een geïntegreerde aanpak ontbrak. Het management denkt nu steeds meer gestructureerd na over hoe de onderneming onderneemt, welke risico’s daarbij aan de orde zijn en hoe deze worden beheerst. Dat voorkomt dat de belegger met ongewenste negatieve verrassingen wordt geconfronteerd. Dat is goed voor de reputatie van de onderneming.
  • Door het gestructureerde nadenken over risico’s worden nieuwe interne procedures en richtlijnen in het leven geroepen. Door deze processen meer te standaardiseren kan een efficiëntieslag worden gemaakt, waardoor op de lange termijn kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.
  • Risicobeheersing staat nu formeel op de agenda van de raad van commissarissen. Hierdoor is de raad van commissarissen meer betrokken. De commissarissen zullen het bestuur uitdagen en kritische vragen stellen. Daarbij zullen zij ook de balans moeten bewaken tussen het voldoen aan regels en het realiseren van ondernemingsdoelstellingen.

www.ey.nl

Auteur(s)
Auke de Bos
Luc Quadackers
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2007-05

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief