'De gemeenteraadsverkiezingen heb ik dit jaar met een heel andere blik bekeken'

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Saskia Kramer, Interim Manager en Consultant, 46 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid Raad van Commissarissen bij Haag Wonen.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'Er werd iemand gezocht naar iemand met veel ervaring met (klant)processen, bedrijfsvoering en het implementeren van strategisch beleid. Woonachtig in Den Haag. Dat sluit mooi aan bij mijn profiel.' 

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Ik ben woonachtig in Den Haag en deze rol leert en dwingt me op een andere manier naar de stad te kijken. De gemeenteraadsverkiezingen heb ik dit jaar met een heel andere blik bekeken. Het beleid van een nieuwe coalitie heeft nogal wat invloed op de uitvoering van de werkzaamheden van een woningcorporatie. Daarnaast is een woningcorporatie uitermate complex; een mooie uitdaging om me dat goed eigen te maken.'

Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb met diverse mensen gesproken; mensen die commissaris bij een woningcorporatie zijn, mensen die Haag Wonen al kenden. Ook heb ik gekeken of er financieel geen rare dingen waren. Het sollicitatiegesprek was met twee leden van de raad van commissarissen. Zo kreeg ik ook een beeld van de samenstelling raad.'

Hoe hebt u zich ingewerkt?

'Haag Wonen had een mooi inwerkprogramma samengesteld met een aantal modules waarin ik meegenomen werd in de werking van een woningcorporatie in het algemeen en Haag Wonen in het bijzonder. Daarnaast heb ik veel over woningcorporaties gelezen. Ook heb ik ter kennismaking met het bestuur en alle leden van de raad afzonderlijk een keer wat informeler kennis gemaakt.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de RvC daarbij spelen?

'De woningopgave van de corporaties is niet eenvoudig. De bouwkosten zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen en ook de veranderende wet- en regelgeving heeft behoorlijke invloed op de begroting. Als rvc kunnen wij bijdragen door de organisatie continu te blijven uitdagen om de uitdagende doelen na te blijven streven.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Als toezichthouder verbind je je voor een aantal jaar met een organisatie. Als adviseur en interim manager ben je vaak passant, ik zie dat als een mooie aanvulling.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Een commissariaat vergt tijd om goed en betrokken te doen. Voor mij is het belangrijk of ik tijd om heb om een betrokken commissaris te kunnen zijn.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Dat wisselt per maand. Veel gaat tussen de bedrijven door. Het scheelt sowieso dat ik in Den Haag woon; dat betekent dat ik regelmatig op de fiets naar Haag Wonen ga en ook een afspraak van een uurtje is daardoor relatief makkelijk in te plannen.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Als commissaris kun je kennis en ervaring op een andere manier inzetten voor een organisatie. Het is een prachtige mogelijkheid om je te verbreden. Als er een goede match tussen de organisatie en de commissaris is, kunnen beide daar plezier van hebben!'

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2018dec

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief