Commissies van de rvc

Toolkit Commissariaat 2013
Werking en taak auditcommissie, remuneratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie.

Doel, werking en taak van de kerncommissies in de raad van commissarissen/toezicht.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief