Commissarissen moeten scherp toezien op scenario’s

Financiële Gezondheid

Commissarissen en toezichthouders spelen een grote rol in het financieel gezond houden of krijgen van organisaties. Ze moeten daarom scherp toezien op het hanteren van realistische scenario’s door het bestuur, aldus Susanne Stolte, voorzitter van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren.

Ondernemingen zijn net mensen. Ze worden geboren, ze groeien op en worden volwassen. Soms worden ze ziek. Met de juiste intentie, kennis en kunde van specialisten is er kans op beterschap, maar een ziekte kan helaas ook catastrofale consequenties hebben.

Net als bij mensen is de (financiële) gezondheid van een onderneming grotendeels een kwestie van preventie, verstand en risico-inschatting. Hoe gezonder een onderneming, hoe groter de kans dat deze een crisis overleeft. Denk aan de banken. Er was een openhartoperatie nodig in de vorm van een miljardeninjectie, maar uiteindelijk hebben ze het overleefd.

Financiële gezondheid is dus key. Dit is te lezen in de bijdrage van Prof. dr. Jaap van Manen aan het liber amicorum (vriendenboek) van Arnold Schilder. Prof. dr. Jaap van Manen stelt echter: ‘De financiële gezondheid van een onderneming is minder vanzelfsprekend dan het lijkt.’ Hier is een grote rol weggelegd voor de commissaris.

Een commissaris of toezichthouder speelt een grote rol in het financieel gezond houden of krijgen van een onderneming of instelling. Deze rol is niet altijd eenvoudig. Immers, toezicht houden vraagt om informatie en informatie vraagt om kennis. En zowel het verkrijgen van tijdige en juiste informatie van het bestuur van een onderneming, als het beschikken over de juiste kennis om deze informatie te interpreteren, is voor menig commissaris een uitdaging.

Aandacht voor scenario’s is volgens Jaap van Manen één van de manieren om als commissaris de financiële gezondheid van een onderneming te evalueren. Wat gebeurt er in (fictieve) tijden van voor- en tegenspoed? Hoe solide is de financiële situatie van de onderneming? Hoe gaat een bestuur om met grillige modeontwikkelingen? Het niet aanleveren van scenario’s door een bestuur herbergt in zichzelf een scenario voor mogelijke financiële problemen.

Het is daarom zaak om scherp toe te zien op het bestaan van scenario’s in het bedrijf of de instelling waarvan u commissaris of toezichthouder bent. En op de realiteitszin van deze scenario’s. De kredietcrisis heeft twee zaken haarfijn aangetoond: niet alle bomen reiken tot in de hemel en bedrijven vergeten te leren van de lessen uit het (financiële) verleden. In dat opzicht zijn de ontwikkelingen in een bedrijf heel menselijk.

www.ncd.nl

Auteur(s)
Susanne Stolte
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2010-10

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief