Commissarissen moeten beter op pensioenrisico’s letten

Pensioenregelingen kunnen de winstgevendheid en de kredietwaardigheid van ondernemingen sterk beïnvloeden, blijkt uit onderzoek van Mercer Human Resource Consulting. Toch besteden toezichthouders te weinig aandacht aan pensioenrisico’s. Waar moeten commissarissen op letten? Investeert de belegger in een onderneming met een pensioenfonds of in een pensioenfonds met een onderneming?

Bij een kwart van de AEX- en AMX-fondsen bedraagt de waarde van de pensioenverplichtingen meer dan de helft van de waarde van de onderneming, blijkt uit het Mercer-onderzoek. Bij drie ondernemingen is de pensioenverplichting zelfs hoger dan de marktwaarde van de onderneming, zo blijkt uit het Mercer-onderzoek. Bovendien zijn de pensioenverplichtingen van de onderzochte ondernemingen gemiddeld maar liefst tien procent hoger dan de beleggingen die ertegenover staan. Deze uitkomsten roepen de vraag op of een belegger investeert in een onderneming met een pensioenfonds of in een pensioenfonds met een onderneming. Verder voldoet de rapportage van pensioenverplichtingen vooral bij de AMX-fondsen niet aan de boekhoudkundige voorschriften en is er te weinig aandacht voor de risico’s.
Zo kan het bedrijfsresultaat sterk worden beïnvloed door veranderingen in de hoogte van de disconteringsfactor en het verwachte rendement. Het gemiddelde pensioentekort is in 2005 teruggebracht tot tien procent van de pensioenverplichtingen, dat is ruim € 18 miljard. Bij driekwart van de ondernemingen is in de afgelopen twee jaar echter een verslechtering opgetreden. Welke risico’s brengt dat met zich mee en waar moet u als commissaris op letten?

  • Zijn fluctuaties in de rentevoet afgedekt, via duration-matching of met optiestrategieën, zoals swaptions?
  • Wat is de hoogte van de disconteringsfactor en welke rentevoet wordt gehanteerd? De meeste onderzochte ondernemingen hanteren een rentevoet die onder het gemiddelde van 4,4 procent (2004) ligt.
  • Is de pensioenregeling van invloed op de kredietwaardigheid van de onderneming? De solvabiliteit van Nederlandse ondernemingen verslechtert als de pensioenverplichtingen worden meegenomen bij de schulden.
  • Hoe groot is het risico dat de cashflow wegvalt als het pensioentekort in één keer wordt weggewerkt?
  • Hoe groot is het risico van een koersdaling? Een daling van de financiële positie van het pensioenfonds leidt naar verwachting tot een gemiddelde koersdaling van meer dan 1 procent.
  • Is de pensioenregeling betaalbaar? In 2005 bestemden de onderzochte ondernemingen gemiddeld 7,4 procent van de winst voor de pensioenregeling.
  • Wordt de overstap overwogen van eindloonregelingen naar beschikbare premieregelingen, de zogenoemde DC-regelingen? Bij DC-regelingen wordt gemiddeld een derde van het salaris minder aan pensioenpremies betaald. Ze zijn daarom sterk in opkomst (zie ook www.mercerhr.com).
Auteur(s)
Mercer
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2006-08

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief