Commissarissen moeten bestuur aanspreken op risico’s klimaatverandering

MVO-Governance
Beschikt de organisatie waarop u toezicht houdt over een effectieve strategie voor klimaatverandering?

Beschikt de organisatie waarop u toezicht houdt over een effectieve strategie voor klimaatverandering? Commissarissen moeten het bestuur aanspreken op hun bijdrage aan een low carbon economy, betoogt Nancy Kamp-Roelands van Ernst & Young.

Binnenkort vindt in Kopenhagen de beslissende United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) klimaatconferentie (COP15) plaats (van 7-18 december 2009). Tijdens deze klimaattop moeten wereldleiders beslissen over de uiteindelijke inhoud van het nieuwe internationale klimaatverdrag, dat het Kyoto-protocol dient te vervangen. Het nieuwe verdrag treedt in 2012 in werking en bevat concrete doelen voor 2020.

De EU maakt zich sterk voor een ambitieus en uitgebreid verdrag dat de temperatuurstijging met een gevaarlijke stijging (meer dan 2°C) moet helpen voorkomen. De EU heeft hiertoe een aantal essentiële elementen voor het verdrag onderkend en zet in op bindende emissiereducties voor alle geïndustrialiseerde landen, gebaseerd op vergelijkbare inspanning en passende inspanning door ontwikkelingslanden om emissies te beperken.

Wat heeft dit met mijn rol als commissaris te maken?, zult u zich misschien afvragen. Dit staat toch heel ver van mijn rol af? Deze ontwikkelingen hebben echter wel degelijk invloed op bedrijven. Zodra de regeringen de emissiereducties voor de toekomst hebben afgesproken, wordt het de taak van overheden om maatregelen te nemen om die reducties te gaan realiseren. Deze maatregelen hebben ook verregaande gevolgen voor bedrijven. De bestaande emissiehandel wordt mogelijk aangescherpt en uitgebreid naar andere sectoren.

Toch is het de vraag of bedrijven deze ontwikkelingen wel op de voet volgen. Soms lijkt het of bedrijven de link tussen CO2 en waarde nog moeten maken en de risico’s die emissiehandel met zich meebrengt nog serieus moeten gaan overwegen. De vraag is of bedrijven voldoende strategie hebben ontwikkeld op het gebied van climate change en klaar zijn voor de aankomende veranderingen. Voor de ontwikkeling van een effectieve climate change- strategie is integratie van deskundigheid op het gebied van milieu, techniek, financiën en recht noodzakelijk.

Niet alleen moet de strategie binnen bedrijven worden ontwikkeld, de strategie moet ook gecommuniceerd worden naar buiten toe. Er is een ontwikkeling zichtbaar dat investeerders en financiële instellingen aandacht besteden aan risico’s op het gebied van klimaatverandering. Maar ook consumenten stellen steeds meer eisen aan de duurzaamheidsaspecten van producten en diensten die zij inkopen. Bedrijven moeten aantonen dat ze de impact van klimaatverandering op hun bedrijfsvoering in kaart hebben gebracht en dat ze blijvend kunnen voldoen aan de strenger wordende eisen.

Het verantwoorden van emissies, het ondernemen van actie om risico’s te minimaliseren en het aangrijpen van nieuwe kansen moet gemeengoed worden als bedrijven wordt gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen climate change en ze willen slagen in een low carbon economy.

Als commissaris mag u het management aanspreken op deze verantwoordelijkheden:  leiderschap tonen door het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en een signaal afgeven dat het bedrijf waarop u toezicht houdt, gereed is voor de toekomst.

www.ey.nl

Auteur(s)
Nancy Kamp-Roelands
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2009-09

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief