Commissarissen in de media

On Board

Jaap van Manen over meer openheid tussen en binnen de raad van bestuur en de raad van commissarissen en Peter Wakkie over zijn opstappen als commissaris bij ABN Amro. En ook: voorzitter raad van toezicht wil dat zijn ziekenhuisbestuurders meer verdienen dan WNT-2.  

Goed bestuur vereist vooral een open sfeer tussen bestuur en commissarissen en binnen de raad van commissarissen, aldus Jaap van Manen, voorzitter van de Monitoring Commissie, in zijn opiniestuk in Het Financieele Dagblad, naar aanleiding van het toezichtdebacle bij Meavita: 

‘Bestuurders lossen problemen liever zelf op en zijn vaak niet geneigd om hun twijfels en zorgen te tonen aan de raad. Ten onrechte voelt dat voor hen als het buitenhangen van de vuile was. Soms wil de topman nog wel wat delen met de president-commissaris. Dat is vertrouwd en pakt in de ogen van de topman goed uit zolang de president-commissaris het aan hem toevertrouwde niet deelt met de andere commissarissen. En dan wordt voor de president-commissaris de rampspoed geboren. Het commissariaat kan alleen goed functioneren als de raad van commissarissen een team is dat onderling goed samenwerkt en dat ook goed samenwerkt met de bestuurders. Eén commissaris die niet goed om kan gaan met bestuurders die zich kwetsbaar opstellen en hun problemen op tafel leggen, kan het feestje voor alle commissarissen al verpesten.’

Volgens Van Manen moet de discussie zich dan ook richten op die noodzakelijke open verhoudingen, in plaats van op de tijd die commissarissen aan hun toezichtfunctie kunnen besteden.   

+++

Peter Wakkie in Management Scope over zijn opstappen als commissaris van ABN Amro na het terugdraaien van de salarisverhoging voor zes bestuurders van de bank:

‘Omdat ik vol bleef houden dat het een volstrekt rechtvaardige beslissing was. Klaar. Maar dat paste niet meer in het beeld dat de bank moest uitdragen, want de bank had gezegd dat ze alles overziend tot de conclusie was gekomen dat er een inschattingsfout was gemaakt. Daar was ik het niet mee eens en dan moet je dus je conclusie trekken. Het is een lang verhaal en er zit een heel dossier onder. Mijn waarheid is dat het ging om een afspraak die gemaakt was en mijn DNA is dan zo gevormd in al die jaren dat dat voor mij het belangrijkste is. En verder is er nog de houdbaarheid van het standpunt.’

Wat kunt u daarover zeggen?

‘[…] In hoeverre moet je een standpunt dat je gerechtvaardigd vindt, tot in lengte van dagen volhouden? Vraagteken.’   

+++

André Goedée, voorzitter van de raad van toezicht van het Amphia Ziekenhuis, wil dat bestuurders van ziekenhuizen meer mogen verdienen dan wettelijk is toegestaan en riep zijn collega’s in een brief op om daarover samen bij de minister aan de bel te trekken. De brief kwam in handen van Omroep Brabant, die de volgende toelichting kreeg van Goedée:  

‘Het zal lastig worden om het huidige, prima functionerende bestuur bij elkaar te houden als ze zo'n fors deel van hun salaris moeten inleveren. In het bedrijfsleven kunnen ze veel meer verdienen. En het runnen van een groot ziekenhuis is wél een enorm belangrijke taak waarvoor we graag de beste mensen aannemen.’

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2015nov

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief