Commissarissen in de media

ON BOARD

Leeghoofden voorkomen

Alexander Pechtold (D66):
 
‘We hebben al een Deltacommissaris die over regeerperiodes van kabinetten heen werkt aan versteviging van de dijken. Naast iemand die ervoor zorgt dat we geen natte voeten krijgen, moeten we een commissaris benoemen die voorkomt dat we lege hoofden krijgen. Die moet uiteraard een budget krijgen, voor investeringen in onderwijs en innovatie, en voor leningen aan kansrijke kleine en middelgrote bedrijven die zich bezighouden met maatschappelijke uitdagingen zoals bereikbaarheid en zorginnovaties.’
 
Bron: Het Financieele Dagblad
 

Is DSM-topman te druk voor Unilever-commissariaat?

Een tweet van Hans de Hoog, auteur van het boek De Toezichthouder en zelf ex-DNB-toezichthouder: 
 
'Sijbesma CEO @DSM wordt non-executive @Unilever 'to add considerably to the business'. Hoeveel tijd kost dat? RvC DSM voldoende kritisch?'
 
In een toelichting zegt Hans de Hoog:
 
‘Sijbesma is nu ceo van een groot concern als DSM en commissaris bij De Nederlandsche Bank. Ik mag aannemen dat dit een flink gevulde werkweek is.
Nu wordt hij tevens commissaris/non-executive van een zeer groot concern als Unilever.
Hoeveel tijd blijft er straks over voor DSM? Of stelt het zijn van non-executive bij Unilever niet veel voor? Dat zou in strijd zijn met opmerking van de chairman van Unilever in het betreffende persbericht dat hij “aanzienlijk (considerably) gaat bijdragen aan de business”.

Stel dat zijn nieuwe functie Sijbesma inderdaad behoorlijk wat tijd gaat kosten: heeft de rvc van DSM zich dat voldoende gerealiseerd toen de raad instemde met de nieuwe benoeming van de eigen bestuursvoorzitter? Is het wel een goede zaak dat bestuursvoorzitters zich ook met andere ondernemingen bezighouden?’
 

Ceo (niet) voor de voeten lopen

Gert-Jan Kramer vindt niet dat hij als oud-topman en huidig commissaris bij Fugro zijn opvolger voor de voeten loopt:    
 
‘Vorig jaar was er binnen de raad van commissarissen een meningsverschil over de versterking van de financiële controle binnen het bedrijf. Dat was een ‘gewoon’ meningsverschil; ik heb niet het gevoel dat ik als oud-bestuursvoorzitter voor problemen zorg bij Fugro.’
 
Andere oud-bestuurders doen dat volgens hem soms wel: 
 
'Zo’n situatie heb ik wel meegemaakt als president-commissaris bij ASMI. Oud-bestuursvoorzitter Arthur del Prado, die voor 18 procent aandeelhouder is, wilde meer geïnformeerd worden door mij over de strategie van het bedrijf. Ik was het daar niet mee eens; aandeelhouders moeten met de raad van bestuur praten. Bovendien is 18 procent nog geen 51 procent aandeelhouder. Ik ben toen opgestapt. Als ik jonger was geweest, was ik misschien het gevecht nog wel aangegaan.’   
 
Bron: Forum
 

Samenwerking bestuur en board

Oud-ING-topman Jan Hommen over het belang van een goede samenwerking tussen bestuurders en commissarissen:
 
‘Ik heb als bestuurder nooit geprobeerd om een bepaald voorstel in één keer bij de rvc neer te leggen – ik deed dat altijd in twee of drie stappen, waarbij de commissarissen konden meedenken. Als het uiteindelijke voorstel er dan lag, was het geen fait accompli, want daar houden commissarissen niet van.’
 
Bron: Management Scope
 
Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mrt

Verder in deze Governance Update

De machteloze commissaris

Waken voor het prof. dr. Akkermans-effect

Fiscale aftopping pensioen treft bestuurders hard

Na aftopping pensioen geen interessante arbeidsvoorwaarde meer

WNT: lastige praktijkvragen

Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren

‘De baby niet horen huilen’

Toezichtdynamica: balanceren tussen vertrouwen en afstand

Pre-pack: serieus reddingsmiddel als de nood hoog is

Harm Tunteler, Custom Management, pleit voor wettelijke verankering pre-pack

Druk, druk, druk

MUTATIES

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief