Commissaris moet communicator worden

Communicatie en Reputatie

De vijfde Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders stond in het teken van communicatie en reputatie. Commissarissen moeten beter communiceren: met de stakeholders, met de aandeelhouders en met de raad van bestuur. Jos Streppel, voorzitter van de Monitoring Commissie, was een van de sprekers: ’Als commissarissen niet met stakeholders, inclusief aandeelhouders, communiceren, mogen zij ook niet klagen als zij een slechte pers krijgen.’

De commissarissen van Nederlandse organisaties moeten hun krachten bundelen tot één nationale organisatie van commissarissen en toezichthouders. De politiek en maatschappelijke instanties vragen daarom. Deze oproep deed Norbert de Melker, directeur van het Nederlands Kenniscentrum voor Commissarissen (NKCC) tijdens de onlangs gehouden Dag van het Commissariaat. ‘Wij nemen vandaag het initiatief dat competenties worden gemobiliseerd om aan nieuwe mogelijkheden te voldoen; een nieuwe generatie jonge commissarissen opleiden, permanente bijscholing én best practices die voor iedereen toegankelijk zijn’, aldus De Melker. Hij kondigde een Manifest aan, dat ter consultatie aan 2000 commissarissen en leden van het NKCC zal worden voorgelegd.

De Dag van het Commissariaat, voor de vijfde keer gehouden, trok dit jaar 300 mensen rond het thema ‘Communicatie en Reputatie’. Het is het grootste jaarlijkse treffen van toezichthouders in Nederland.  Ook dit jaar presenteerden hoogleraren Auke de Bos en Mijntje Lückerath het Nationaal Commissarissen Onderzoek, door Norbert de Melker aangeboden aan minister van Financiën Jan Kees de Jager (zie ook elders in dit ezine). Minister De Jager: ‘Adequate communicatie en optimale transparantie: dat is waar ik speciaal aandacht voor wil vragen’. Het is niet direct eenvoudig om de juiste balans te vinden tussen globaal informeren en het geven van gevoelige informatie, dat realiseer ik me.  Dat is de uitdaging.’

Ook de voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, Jos Streppel (o.a. president-commissaris bij KPN), ging in op de noodzaak van beter communiceren. ‘Veel raden van toezicht en raden van bestuur voelen onderling spanning, omdat de eerste meer macht hebben gekregen en de tweede juist macht hebben moeten inleveren. Commissarissen moeten hierover met het management spreken om die spanning uit de lucht te halen en tot volwassen governanceverhoudingen te komen’, zei Streppel. Hij hekelde de gewoonte van Nederlandse RvC’s om niet met aandeelhouders te communiceren, wat in Angelsaksische landen heel gebruikelijk is. ‘Als commissarissen niet met stakeholders, inclusief aandeelhouders, communiceren, mogen zij ook niet klagen als zij een slechte pers krijgen’, zei hij.

Na een presentatie over reputatiemanagement door Hans Feenstra, directeur van het Martini Ziekenhuis in Groningen, werd de Dag van het Commissariaat afgesloten met de Goed Bestuur Jaarlezing door Lutgart van den Berghe, Vlaams multicommissaris en directeur van het Belgische Governance Instituut GUBERNA. Zij besprak de paradox van de commissaris als extern bestuurder. Deze moet kritischer en deskundiger zijn en meer tijd aan het toezicht besteden, maar wel op afstand blijven en niet op de stoel van het management gaan zitten. ‘De commissaris zit in de tang tussen verwachtingen en realisaties. Deze paradox kan alleen opgelost worden door verdere professionalisering en betrokkenheid, en tegelijkertijd de overspannen verwachtingen die de buitenwereld van toezichthouders heeft, te temperen.’ Van den Berghe pleitte voor een eigen budget van de RvC, goed te keuren door de vergadering van aandeelhouders.

Zie voor het volledige Verslag van de Nationale Dag, gemaakt door Jan Schoenmakers, hoofdredacteur van Goed Bestuur:
www.nkcc.nl/verslag_dag_vh_commissariaat_2011 (pdf)

Voor de presentaties en foto’s:
www.dagvanhetcommissariaat.nl

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2011-01

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief