‘Commissaris met financiële kennis is invloedrijker’

Tien jaar BoardResearch, de gratis tool voor RvC-zelfevaluaties:

Een raad van commissarissen denkt vaak erg kritisch te zijn op het bestuur, maar het bestuur vindt dat daar eigenlijk wel een schepje boven op kan. Dat is één van de resultaten uit tien jaar evaluaties van Board Research.

BoardResearch vraagt commissarissen en bestuurders elkaar te beoordelen. De gecombineerde beoordelingen van commissarissen en bestuurders bieden een betrouwbare bron voor inzicht in het functioneren van raden van commissarissen/toezichthouders, het functioneren van individuele commissarissen en de interactie tussen bestuurders en commissarissen. Daarnaast zijn deze beoordelingen een bron voor wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van raden van commissarissen. BoardResearch heeft de afgelopen tien jaar meer dan tweehonderd evaluaties van raden van commissarissen gedaan. Onderzoek dat is gebaseerd op de verkregen gegevens, heeft geleid tot een aantal interessante uitkomsten:

* De voorzitter van de raad van commissarissen vindt de RvC-vergaderingen in het algemeen goed verlopen, maar zijn collega-commissarissen delen deze mening doorgaans niet. Maar deze commissarissen delen dit vaak niet waardoor het verloop van vergaderingen feitelijk niet verandert.

* Een RvC denkt vaak erg kritisch te zijn op het bestuur, maar het bestuur vindt dat daar eigenlijk wel een schepje boven op kan. Ook hier deelt het bestuur deze ervaring vaak niet, waardoor wederzijdse verwachtingen niet overeenkomen.

* Een commissaris met financiële kennis is over het algemeen invloedrijker binnen de RvC dan commissarissen zonder financiële kennis. Zelfs als de onderwerpen niet financieel zijn.

* Bestuurders willen graag een bijdrage leveren aan de zelfevaluatie van de raad van commissarissen, maar doen dit vaak niet omdat dit mogelijk niet in dank wordt afgenomen door de RvC.

* De optimale aanstellingsduur van een commissaris ligt op acht jaar.

 

BoardResearch biedt raden van commissarissen gratis hulp bij zelfevaluaties. BoardResearch heeft geen winstoogmerk en is geïnitieerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen met als doel raden van commissarissen te helpen bij hun zelfevaluaties.

http://www.boardresearch.org

Auteur(s)
Redactie

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief