Commissaris krijgt ook nog commissievergoeding, presentiegeld en dagvergoeding

Remuneratie
Onderzoek PwC naar gestegen commissarissenbeloning
 
De opwaartse trend in commissarissenbeloningen betreft niet alleen de basisvergoeding, maar is ook een resultante van ‘opslagen’ als commissievergoedingen, presentiegelden en dagvergoedingen, zo blijkt uit onderzoek van PwC. Bij sommige bedrijven is een stapeling van vergoedingen te zien, aldus beloningsspecialist Paula Kager.
 
Het Financieele Dagblad berichtte op 29 april dat de beloning van commissarissen in tien jaar tijd is verdubbeld. Oorzaken daarvoor zijn de opgeschroefde eisen vanuit wet- en regelgeving en governancecode. Die leiden tot grotere verantwoordelijkheid voor en  intensievere betrokkenheid bij het bedrijf. Het gevolg is een fors toegenomen werkbelasting. Waar de samenleving aanzienlijk meer verwacht van commissarissen bij beursgenoteerde ondernemingen, is de verdubbeling van de basisvergoeding plus extra vergoedingen voor het werk in commissies een logisch gevolg en dat valt te billijken, aldus het FD. De werkdruk van een president-commissaris is steeds meer vergelijkbaar met die van een voorzitter in een one-tier board (chairman), terwijl de vergoeding van een RvC-voorzitter nog bescheiden (plusminus 20%) is ten opzichte van een chairman. Forse nieuwe stijgingen liggen voor de hand als beursfondsen werkelijk overstappen naar het ongedeelde bestuursmodel.

Nadere analyse van de commissarissenbeloningen vanaf 1 januari 2014 bij in Nederland beursgenoteerde ondernemingen levert enkele interessante ‘kengetallen’ op:

AEX-fondsen versus overige beursfondsen

De verhouding tussen de basisvergoeding van een chairman en een lid van een one-tier board is ruim 5,5 terwijl deze ratio ten aanzien van de RvC 1,76 (AEX) of rond 1,40 (overige beursfondsen) bedraagt: 

Verhouding chairman versus president-commissaris 

De basisvergoeding voor een RvC-voorzitter van een AEX-fonds is vanaf mediaan niveau nog geen 20% van wat een chairman bij een AEX-fonds verdient, terwijl de basisvergoeding van commissarissen ongeveer 60% is van die van niet-uitvoerende bestuurders: 

Commissievergoedingen

Bovenop de basisvergoedingen komen de commissievergoedingen, zowel voor commissievoorzitters als commissieleden. Vrijwel alle RvC’s van AEX-fondsen werken met commissievergoedingen; bij de AMX- en AScX-fondsen is dit in (veel) mindere mate het geval (71% respectievelijk 50%). De voorzitter van een auditcommissie krijgt nog altijd een hogere vergoeding dan de voorzitter van een remuneratiecommissie  – vooral bij de grotere beursfondsen:

Presentiegelden en dagvergoedingen  

Naast de basis- en commissievergoedingen zien we diverse overige vergoedingen. Vaste onkostenvergoedingen en reiskostenvergoedingen voor intercontinentale vluchten komen vaak voor. Opvallend zijn echter de categorieën ‘presentiegelden voor extra RvC- of commissievergaderingen’ en ‘dagvergoeding in geval van buitengewone omstandigheden’:

Stapeling van vergoedingen

Duidelijk is dat de opwaartse trend in commissarissenbeloningen niet alleen de basisvergoeding betreft, maar ook een resultante is van de verschillende ‘opslagen’ op de basisvergoeding; bij sommige bedrijven is een stapeling van vergoedingen te zien. Nadere analyse van de commissarissenbeloningen bij beursfondsen in 2014 laat dan ook zien dat er meer over te zeggen is dan dat het niveau in tien jaar tijd is verdubbeld. De discussie daarover is nog lang niet uitgekristalliseerd.

Klik hier voor meer informatie.

De volledige resultaten uit het PwC-onderzoek worden naar verwachting eind mei, begin juni gepubliceerd. De  eerstvolgende Governance Update zal een hyperlink bevatten naar de publicatie.

Zie ook het artikel 10 vragen voor het vaststellen van de commissarisbeloning.

Auteur(s)
Paula Kager
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mei

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief