Commissaris bij een woningcorporatie, een vak apart!

BOEKEN
Hoe houd je als commissaris goed toezicht bij een woningcorporatie? Die vraag is misschien wel actueler dan ooit tevoren. De ontwikkelingen in de corporatiesector gaan snel, inclusief de steeds verdergaande professionalisering van de interne toezichthouder. De vraag naar nieuwe toezichthouders zal de komende jaren alleen nog maar toenemen.
 
De lat voor nieuwe commissarissen ligt hoog, met alle dynamiek en de verhoogde maatschappelijke aandacht die er voor de corporatiesector is. Wie commissaris wil worden in de corporatiesector, dient zich daar uiteraard goed op voor te bereiden. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en het Nationaal Register geven met deze herziene en geactualiseerde versie van de eerdere publicatie uit 2009, een handreiking voor aankomend commissarissen over ‘hoe’ goed toezicht te houden. De publicatie is ook interessant voor zittende commissarissen en voor degenen belast met de selectie en benoeming van commissarissen.
 
Hildegard Pelzer, Koos Parie en Olaf Smits van Waesberghe wijzen u de weg in deze specifieke sector. Hierbij komen de wereld van de woningcorporaties, corporate governance en de rol als commissaris aan bod. De auteurs leggen vragen voor die elke commissaris zichzelf en de corporatie zou moeten stellen.
 
U kunt via deze link de publicatie bij Nationaal Register bestellen. 
 
Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mrt

Verder in deze Governance Update

De machteloze commissaris

Waken voor het prof. dr. Akkermans-effect

Fiscale aftopping pensioen treft bestuurders hard

Na aftopping pensioen geen interessante arbeidsvoorwaarde meer

WNT: lastige praktijkvragen

Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren

‘De baby niet horen huilen’

Toezichtdynamica: balanceren tussen vertrouwen en afstand

Pre-pack: serieus reddingsmiddel als de nood hoog is

Harm Tunteler, Custom Management, pleit voor wettelijke verankering pre-pack

Druk, druk, druk

MUTATIES

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief