Checklist werving & selectie bestuurder

Toolkit Toezicht Zorg
Checklist werving & selectie bestuurder

Bij de rol van  werkgever, die een toezichthoudend orgaan vervult, is de continuïteit van  de bestuurderspositie van  groot belang. Bovendien is deze positie als  geen ander van  invloed op de toekomst en het  reilen en zeilen van  de organisatie. Het proces van  werving en selectie dient daarom zeer  zorgvuldig te worden doorlopen. De toezichthouders zijn niet  in alle gevallen even ervaren met dit proces: reden waarom er bij voorkeur extra aandacht aan wordt besteed.

Ook kan het  effectief zijn zich te laten ondersteunen door een professionele partij c.q. een executive search bureau.

Allereerst komt het  profiel aan de orde:

  • Is er een profiel opgesteld voor het  voltallige bestuur en voor de functies daarbinnen?
  • Wie zijn betrokken bij het  opstellen van  het  profiel? Denk aan de raad van commissarissen/ raad van toezicht (Rvc/RvT), de zittende bestuurders of directie, de medische staf, ondernemingsraad en de cliëntenraad.


Klik op Downloaden document voor de volledige checklist.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief