Checklist Tegenstrijdig belang

Toolkit Toezicht Zorg
Checklist Tegenstrijdig belang
  • Is het bestaan van een (potentieel) tegenstrijdig belang steeds schriftelijk vastgelegd? Het bestaan behoort bij alle intern toezichthouders bekend te zijn en de betrokken persoon dient alle ter zake relevante informatie te verschaffen.
  • Is het bestaan van een (potentieel) tegenstrijdig belang openbaar en kenbaar voor derden?
  • Is het (potentieel) tegenstrijdig belang dusdanig dat sprake is van ‘een persoonlijk tegenstrijdig belang’ dat van ‘materiële betekenis’ is voor een betrokken rechtspersoon?
  • Neemt de persoon die ‘een persoonlijk tegenstrijdig belang’ heeft dat  van  ‘materiële betekenis’ is voor de betrokken rechts- persoon, deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het  desbetreffende onderwerp.
  • Is het beleid van het bestuur en de intern toezichthouder gericht op het ‘voorkomen van wezenlijke invloed’ in die gevallen waarin het  (potentiële) tegenstrijdige belang in beginsel ontoelaatbaar is?
  • Is het beleid ter zake schriftelijk vastgelegd?
     

Klik op Downloaden document voor de pdf.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief