Checklist Early warning signalen

Toolkit Toezicht Zorg
Checklist Early warning signalen

Om te voorkomen dat  risico’s problemen worden, is het  goed bewust te zijn van  de volgende early warning signalen:

 • Geen lange termijn visie, agendering veel  adhoc problemen en dilemma,s
 • Potentiële problemen en risico’s worden gebagatelliseerd, zelfs geridiculiseerd.
 • Overmoed, plannen worden steeds driester (vlucht naar voren om  echte problemen te camoufleren).
 • Exploitatie wijkt af van  de prognose.
 • Cijfers zijn (haast) té mooi of precies conform de begroting.
 • Voortdurend benadrukken van  externe oorzaken , bij tegenvallers, en uitvergroten eigen bijdrage bij positieve ontwikkelingen
 • Raad van  toezicht wordt te laat  of zelfs onjuist geïnformeerd.
 • Bestuurder reageert defensief of laat  zich herhaaldelijk verrassen.
 • Uitstellen of afblazen bilateraal overleg bestuurder-voorzitter raad van  toezicht.
 • Onvolledige informatievoorziening.
 • Voelbare spanningen binnen bestuur (non-verbaal, lichaamstaal).
 • Signalen vanuit de ondernemingsraad; verzoek om  contact.
 • Hoog verloop tweede echelon.
 • Geruchten in de pers, netwerken of wandelgangen.
 • Irrationele prioritering van  tijdsbesteding bestuurder.
 • Disfunctioneel gedrag bestuurder.
   

Klik op Downloaden document om een pdf te downloaden.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief