Checklist Compliance, rapportage en verantwoording

Toolkit Toezicht Zorg
Checklist Compliance, rapportage en verantwoording

Compliance in de zorg  kan worden gedefinieerd als  het  zodanig organiseren en structureren van  de zorginstelling dat  wordt voldaan aan bestaande wet-  en regelgeving en de eigen, interne (gedrags) regels, codes en richtlijnen. Met compliance beoogt de zorginstelling de integriteit van  het  bestuur, het  management, de medewerkers en de instelling zelf evenals de naleving van  interne regels en externe wet-  en regelgeving te waarborgen en bij te dragen aan een goede reputatie en betrouwbaarheid.

Klik op Downloaden document voor de volledige checklist.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief