On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

Salarisverhoging Philips-ceo Frans van Houten

Aandeelhouders mogen hun zegje doen over een salarisverhoging voor Van Houten met 120.000 euro, waardoor dat salaris op 1.325.000 euro komt. De commissarissen lopen weg met hun chief executive officer (ceo) en met financieel directeur Abhijit Bhattacharya. In het jaarverslag schrijven de commissarissen lovend dat ze 'onder de indruk zijn van hun voortdurende inzet' om Philips winstgevender te maken, marktposities te versterken en met innovaties de wereld 'gezonder en duurzamer te maken'. Maar de commissarissen moeten beleggers laten zien dat zij een rationele, objectieve beslissing nemen. Dat zij zich niet door emoties, lof en adoratie laten leiden. Anders steigeren beleggers. Topbeloningen roepen toch al snel vragen op. En kritiek.

(Bron: NRC)

==

Vader van Wout Weghorst in raad van commissarissen FC Twente

Frans Weghorst, de vader van Oranje-international en VfL Wolfsburg-spits Wout Weghorst, is toegetreden tot de raad van commissarissen (rvc) van FC Twente. De 58-jarige Frans Weghorst, die tot vorig jaar november algemeen directeur van brandstoffengroothandel AVIA Weghorst was, is al jaren betrokken bij FC Twente. De Bornenaar speelt een belangrijke rol bij 'De Noabers', een groep investeerders uit de regio die recent FC Twente van een faillissement redde door 14 miljoen euro beschikbaar te stellen. Naast Weghorst bestaat de raad van commissarissen uit waarnemend voorzitter Dennis Schipper en Koen Groenewold. Vorig jaar vertrokken Sanne Lohman en Bernard Fransen. Het is de de bedoeling dat de rvc, die de laatste jaren veel kritiek kreeg, op termijn weer uit vijf personen zal bestaan. 'We zijn binnen de rvc heel blij met de komst van Frans Weghorst', zegt Schipper op de site van FC Twente. 'Frans is al jaren nauw betrokken bij de club en was een van de voortrekkers van 'De Noabers', de regionale investeerdersgroep die zeer belangrijk is voor de verdere toekomst van FC Twente.'

(Bron: NU.nl)

==

Toezichtscyclus AFM moet korter

De AFM moet in plaats van elke drie jaar een jaarlijkse rapportage doen over de kwaliteit van controledossiers. Het toezicht op accountants moet bovendien worden meegenomen in de plannen van de CTA. Dat bepleit NBA-voorzitter Marco van der Vegte in een interview met Het Financieele Dagblad. Volgens Van der Vegte focust de AFM op de juiste onderwerpen en hij benadrukt dat hij geen kritiek heeft op de AFM zelf, maar wel op manier waarop het toezicht is ingericht. 'Cultuur en gedrag, reviews van partners, daar zit zeker wat in. Ook de geschiktheidstoets die ze doen voor beleidsbepalers: het zijn allemaal goede stappen. Ik denk alleen dat de cyclus in de kwaliteitsrapportage te lang is. Drie jaar duurt gewoon te lang. Zeker sinds de enorme versnelling die de sector heeft doorgemaakt', aldus Van der Vegte. Volgens de NBA-voorzitter zijn de rapporten wel essentieel geweest bij het 'openen van de ogen' van de sector en is de beroepsgroep vanaf 2013 'aan de slag gegaan' om de kwaliteit te verbeteren, maar blijkt het moeilijk om de bühne daarvan te overtuigen.

(Bron: Accountant)

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2019mei

Verder in deze Governance Update

Wees u bewust van beeldvorming

'Fijne wedstrijd'

Over de nadelen van het Angelsaksisch neoliberalisme

Verantwoordelijk leiderschap is bewust leiderschap

Boekbespreking

Speciaal voor de niet-financiële toezichthouders

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen naar Tweede Kamer

Ontslagbescherming stichtingsbestuurder op de schop?

Toezicht in een gedigitaliseerde maatschappij blijft toezicht, toch?

De veranderende commissaris-rol in een digitale maatschappij

Berenschot Strategy Trends onderzoek wijst uit:

Steeds meer op agenda commissarissen en CEO

On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief