Bent u al een B-corp?

Governance Radar

Weet u nog? Midden jaren tachtig vorige eeuw. Best Shops in Town. Op etalageramen een blauw/witte sticker met het logo erop. Zodat je zeker wist dat het een goede winkel was. In steden met meer dan 50.000 inwoners werden marktonderzoeken gehouden. Via enquêtes geven de consumenten aan welke zaak zij de beste bakkerij, slagerij, boekhandel, enz. vonden. Naar aanleiding daarvan werden de Best Shops in de Town bepaald. Soms zie je de stickers nog wel eens op ruiten in de binnenstad zitten. Als teken van vergane tijden. Ligt voor B-corp ook zo’n toekomst in het verschiet of wordt B-corp een blijvertje en onmisbaar uithangbord voor ‘duurzaam zakendoen’? De Tweede Kamer nam alvast een voorschot. Op 12 februari jl. werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen. De motie was ingediend door Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks). De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd om deze boodschap aan de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance (voorgezeten door Pauline van der Meer Mohr) over te brengen. De Tweede Kamer is van mening dat er ‘een toenemende maatschappelijke behoefte’ bestaat aan een dialoog met de top van het bedrijfsleven over de invulling van langetermijnwaardecreatie en MVO. Letterlijk stond er: Corporate Governance Code moet meer MVO-bepalingen bevatten. De Nederlandse corporate governance code moet bepalen dat bestuurders en commissarissen regelmatig zowel binnen als buiten het bedrijf de dialoog aangaan over de invulling van langetermijnwaardecreatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Usual suspects

Wat is een B-corp? B-corp is een Benefit Corporation. Een Amerikaanse organisatie die al sinds 2006 wereldwijd bedrijven certificeert. B-corp bedrijven zijn naast succesvol in het maken van winst ook succesvol in het verwezenlijken van sociale en duurzame doelen. Om B-corp te worden moet je een zwaar assessment door. Volgens de teller op de site van B-corp zijn inmiddels 2778 bedrijven wereldwijd B-corp, actief in 150 industrieën, in zestig landen. En ze hebben allemaal één doel: een betere wereld maken. Het zal niet verbazen dat in Nederland usual suspects op die lijst voorkomen. Tony Chocolony, Ben & Jerry’s, Triodos en Dopper, die van de plastic flesjes. Denk internationaal ook aan een bedrijf als Patagonia dat gebruikte outdoor kleding weer doorverkoopt. Snapp Car dat auto’s deelt en De Krat die foodboxes maakt met producten direct van de boer.

Wessanen eerste NV

Maar er is nieuws. Inmiddels is er ook één Nederlands beursgenoteerd bedrijf een B-corp: Koninklijke Wessanen. Misschien niet heel toevallig. Wessanen is al jaren bezig om te bouwen aan een gezond voedingsmiddelenbedrijf. Het B-corp logo past Wessanen net zo als vroeger het Best Shop in Town logo bij de plaatselijke poelier of modezaak paste. Als onderdeel van Unilever kun je zien dat delen van een bedrijf (Ben & Jerry’s in dit geval) ook wel B-corp zijn, maar Unilever als geheel is het niet. Uit de media blijkt dat Wessanen zich hard gaat maken voor het B-corp merk: ‘Wessanen gaat zich expliciet richten op de creatie van “een significante positieve invloed op de maatschappij en milieu”. Verder gaat het biologische voedingsconcern in zijn statuten verankeren dat het bestuur de belangen van meerdere stakeholders dient, waaronder die van werknemers, klanten, de gemeenschappen en de samenleving, het lokale en globale milieu en de korte en lange termijn belangen van de onderneming.’ Dit blijkt uit het op 25 februari jl. gepubliceerde voorstel tot wijziging van het statutaire doel en van de bestuurstaak van Wessanen. Er moet overigens op de AVA nog wel over worden gestemd. Het zal een hamerstuk zijn. De invulling ervan zal veel minder een hamerstuk zijn. Immers B-corps moeten qua sociaal gedrag en milieu zich committeren, maar dat geldt ook voor zaken als publieke transparantie, legal accountability en ze moeten ook ‘inclusief’ worden. Kortom: feitelijk alles wat momenteel hot is in duurzaamheidsland, moet ingevuld worden. Ga er maar aan staan. Nog een taak erbij als toezichthouder!

Nieuw toezichtsinstrument?

Maar misschien is het worden van B-corp ook wel een geweldig instrument voor de raad van toezicht en raad van commissarissen. Vergelijk het met het worden van een excellente school. Scholen in Nederland worden op die manier aangemoedigd om excellent onderwijs te geven Het is een handvat voor bestuur en toezicht om middels een externe partij, intern zaken te verbeteren. Zo’n concrete erkenning kan misschien wel eens veel meer effect hebben dan welke code dan ook. Door bijvoorbeeld een B-corp te worden, zeg je als bestuur in één statement tegen een organisatie: zorg maar dat het gehele bedrijf op orde is qua duurzaamheid. Hoef je maar op één KPI te sturen, in plaats van op heel veel KPI’s. Neem Dopper als voorbeeld. U weet wel, dat gepersonaliseerde flesje waar heel Nederland inmiddels water uit drink om zo minder wegwerpflesjes te gebruiken. Dopper gebruikt iets als een B-corp om een missionstatement de onderbouwen. De CEO en oprichter van Dopper Merijn Everaarts zei in 2014 al: ‘Dopper is een commercieel bedrijf met een sociale doelstelling: het reduceren van plastic afval. Wij verkopen een product, maar winst staat niet centraal. Een betere wereld wel. Het certificaat geeft Dopper een nog duidelijker internationaal profiel als social enterprise, daar zijn we heel gelukkig mee omdat we ook een goed en concreet voorbeeld kunnen zijn voor andere ondernemers en hen kunnen inspireren om ook impact te maken. Ik geloof dat ondernemen met als doel er rijk van worden niet meer in onze huidige wereld past. De wereldwijde uitdagingen als het gaat om klimaat en duurzaamheid zijn zo groot, dat de focus bij bedrijven echt ergens anders moet komen liggen. Zij ‘voeden’ de consument met producten en diensten. Ik ben ervan overtuigd dat we verschil kunnen maken door allemaal bij te dragen aan een betere wereld, daar wordt iedereen uiteindelijk gelukkiger van. Daar geloof ik echt in.’

Trend?

De vraag is of B-corp een trend gaat worden. Of blijkt het over twintig jaar een Best in Town sticker te zijn geweest? Heel veel van een B-corp eis is nu ook al op één of andere manier via één of andere code al wel verankerd. Zeker in ons Rijnland letten we al jaren op ‘alle stakeholders’.  En gezien de groei van het aantal B-corps is van een echte trend nog geen sprake. Als je sinds 2006 wereldwijd nog geen 3.000 B-corpsen hebt (pakweg 200 per jaar) is er nog veel veldwerk te verrichten. En één beursgenoteerd bedrijf in Nederland als B-corp (Wessanen), is ook nog niet echt overtuigend. Maar soms hebben innovaties tijd nodig en wordt er opeens aan een vliegwiel gedraaid. Een vliegwiel dat niet meer te stoppen is. Als je dan nog moet beginnen, is het vaak te laat. Misschien idee om er in een RvC vergadering toch eens naar te kijken. Met een kleine uitleg in het jaarverslag kun je dan in elk geval zeggen dat je het ‘hebt toegepast’ of anders heb je ‘het uitgelegd’. De sticker Best Shops in Town heeft ook lang niet iedereen grote voorspoed bezorgd. Anderzijds is het nog wel onderdeel van ons collectieve geheugen. De verbleekte stickers op sommige winkelramen geven dat soms nog weer. Best business via een B-corp? Wie zal het zeggen. Wessanen is in elk geval trendsetter. Wie volgt…..

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2019mrt

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief