Beloningen verder onder druk door Covid-19 en verwachting stakeholders

Remuneratie

Net als op de meeste zaken heeft de Covid-19-crisis ook invloed op de beloning van werknemers, onder wie bestuurders. Veel organisaties hebben te maken met tegenvallende resultaten en dat beïnvloedt de prestatie- en beloningsmodellen. ‘Of het nu gaat om het schrappen van bonussen of het aanpassen van financiële prestatiemaatstaven, organisaties zullen alles in overweging moeten nemen’, zegt PwC-expert Frank van Oirschot naar aanleiding van de Executive and non-executive remuneration survey 2020.

Voor dit jaarlijkse rapport analyseerde PwC de beloning van bestuurders en commissarissen/niet-uitvoerende bestuurders bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen (AEX, AMX en AScX) voor het verslagjaar 2019. Uit het onderzoek werd duidelijk dat de lijn van vorig jaar wordt doorgetrokken: de dialoog over beloningen wordt opener en intensiever.

Beloning onderdeel van maatschappelijke discussies

‘Financiële doelstellingen hebben natuurlijk lange tijd de hoogte van beloningen bepaald. Onder druk van de maatschappij en andere stakeholders worden niet-financiële doelen tegenwoordig steeds belangrijker. Van organisaties wordt steeds meer verwacht dat ze zich laten leiden door een maatschappelijke purpose. Waarbij zaken als EU’s Green Deal en Covid-19 als katalysatoren fungeren. De beloning van bestuurders wordt momenteel nog meer onder de loep genomen en is onderdeel van bredere maatschappelijke discussies’, aldus Van Oirschot.

Invoering SRD

De invoering van de herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn SRD II is hierbij volgens Janet Visbeen, collega van Van Oirschot, ook een bepalende stap geweest. ‘Als gevolg van de SRD hebben bijna alle beursgenoteerde ondernemingen dit jaar een nieuw beleid aan de aandeelhouders voorgelegd en is een advies over het remuneratierapport gevraagd. Say on pay is zonder meer toegenomen sinds de invoering van de SRD.’

Een andere ontwikkeling die Visbeen en Van Oirschot zien is de groeiende aandacht voor het opnemen van ESG-criteria (environment, social, governance) en sustainable development goals (SDG’s). Organisaties worden daartoe ook gedwongen door toenemende regelgeving.

Invloed op bedrijfsreputatie

‘Duidelijk is wel dat organisaties voor nieuwe uitdagingen staan om de beloning van hun bestuurders op de juiste manier te beheren’, aldus Visbeen. ‘Daarbij moeten ze niet alleen rekening houden met wettelijke beperkingen, maar ook met de impact die de beloningsmodellen hebben op hun bedrijfsreputatie. Ons rapport kan worden gebruikt als een eerste stap om het huidige beloningsbeleid voor bestuurders te valideren en te beoordelen of dat geschikt is voor de toekomst.’

Klik hier voor de volledige Executive and non-executive remuneration survey 2020.

Op donderdag 29 oktober van 08.00 - 09.30 uur organiseert PwC een breakfast webinar, waarbij experts Frank van Oirschot en Niek Schipper ingaan op de actuele ontwikkelingen rondom de beloning van bestuurders en commissarissen/niet-uitvoerende bestuurders. Daarnaast zullen zij de uitkomsten van de Executive and non-executive remuneration survey toelichten.

Klik hier om u aan te melden voor dit webinar.  

Auteur(s)
Frank van Oirschot
Janet Visbeen
PwC
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2020okt

Verder in deze Governance Update

On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

Kwaliteit is een must-have en diversiteit een nice-to-have

Wat doen raden van toezicht om tot een meer diverse raad te komen?

Corporate purpose

De onderneming als verantwoordelijke burger, een taak voor de toezichthouder?

(Toe)zicht op mensenrechten

‘Mensenrechten zijn geen separaat onderdeel van de maatschappij’

Corporate Red Team

Governance Radar

Raad van toezicht geen heilige graal

Culturele sector verdient meer divers toezicht

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief