'Als nieuwe commissarissen hebben we meebeslist over governancedocumenten en structuurvragen'

De Portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie(s) en portefeuille
Naam en hoofdfunctie:
Wendy de Jong, partner bij Governance University Advisory
 
Nieuwe toezichtfunctie:
RvC Topfonds Gelderland
 
Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:
- RvC Rabobank Westland
- RvT ReinierHaga Ziekenhuis Groep
- RvC Pensioenfonds DSM Nederland
 
Hoe hebt u uw nieuwe toezichtfunctie verkregen: via het eigen netwerk, een headhunter, of openbare werving?
‘Via het Nationaal Register.’
 
Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?
‘Ik heb een sterke achtergrond in finance, die ik combineer met mijn ervaring als commissaris. Samen zijn dat de belangrijkste redenen waarom men mij heeft uitgenodigd voor een gesprek, denk ik.’
 
Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?
‘Topfonds Gelderland heeft zowel een sterk zakelijk als een maatschappelijk karakter. Men wil met investeringen de lokale economie stimuleren, ook daar waar het maatschappelijk belang soms prevaleert boven het zakelijk belang. Het is bijzonder interessant en uitdagend om hier goed toezicht op te houden. Met mijn private equity-achtergrond vervul ik in de raad de financiële rol, in combinatie met de meer algemene taken die horen bij de commissarisrol.’
 
Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze? 
‘Ik heb uitgebreide gesprekken gevoerd en relevante documenten bestudeerd. Verder was ik al bekend met de partijen rondom dit fonds. Een ander voordeel van dit commissariaat is dat we als rvc-leden zijn benoemd bij de start van het Topfonds. We hebben voor een deel mee kunnen beslissen over governancedocumenten en structuurvragen. Vervolgens hebben we nog een 'say' gehad in de benoeming van een aantal sleutelfunctionarissen, waaronder het investment committee. Dan heb je als commissarissen ook zelf wat te zeggen over het profiel en de kwaliteit.’ 
 
Hoe hebt u zich ingewerkt? 
‘De eerste periode van een commissariaat is bij mij altijd vrij intensief. Ik gebruik die beginperiode altijd graag om de mensen en de organisatie beter te leren kennen. Ik neem veel informatie tot me, stel veel vragen en probeer een gevoel te ontwikkelen over hoe de verhoudingen liggen. In het begin luister ik vooral ook veel.’
 
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de RvC daarbij spelen?  
‘In dit commissariaat houden we toezicht op maatschappelijk geld, dat met een maatschappelijk en zakelijk doel geïnvesteerd moet worden. Een belangrijke uitdaging is om deze belangen evenwichtig te dienen, zodat er met de gepleegde investeringen straks een maatschappelijk resultaat is geboekt waarover iedereen tevreden is.’
 
Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?
‘Ik heb diverse functies die tezamen een heel palet aan werkzaamheden met zich meebrengen. Mijn advieswerk op het gebied van corporate governance en mijn commissariaten liggen eigenlijk in elkaars verlengde. Wat ik als commissaris zie en ervaar is mede vormend voor mijn adviezen in begeleidingstrajecten van raden van commissarissen en besturen. Andersom zie ik door mijn werk veel situaties in andere boardrooms waar ik weer van leer voor mijn commissarissenwerk.’
 
Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?
‘Mijn portefeuille telt officieel twee punten en biedt dus nog behoorlijk wat ruimte, volgens de Wet Bestuur en Toezicht. Overigens vind ik de Irrgang-norm veel te ongenuanceerd. Elk commissariaat is anders en is niet zomaar met een punt te kwalificeren. Ook elke commissaris is anders. Het verschil in ervaring en capaciteit kan per persoon sterk uiteen lopen, terwijl iedereen dezelfde norm krijgt opgelegd. Ik geloof wel dat de norm ervoor heeft gezorgd dat een aantal inner circles is opengebroken en dat is een goede zaak. Maar mettertijd hoop ik dat er meer nuance terugkomt.’
 
Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw nieuwe toezichtfunctie en/of uw toezichtportefeuille?
‘De hoeveelheid tijdsbesteding per commissariaat hangt voor een deel ook af van de commissie waarin je zit. Ik heb bijna altijd zitting in een rvc vanwege mijn financiële achtergrond en zit dus ook vaak in de auditcommissie. Dit is qua tijdsbesteding vaak de zwaarste commissie. Bij Topfonds Gelderland werken we niet met commissies en is het gelijkmatiger verdeeld. Ik moet nog zien hoe de tijdsbesteding zich daar ontwikkelt. Tot nu toe is het best intensief, maar dat heeft vooral te maken met de opstartfase.’
 
Wat moet u op het gebied van governance nog van het hart?
‘Ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland op de goede weg zijn met de professionalisering van het interne toezicht. Een flink aantal belangrijke verbeteringen is echter niet vanzelf gegaan. Codes hebben hier een stevige rol in gespeeld. Maar ook de diverse schandalen - mede aan het licht gekomen door de crisis en de maatschappelijke verontwaardiging -  hebben een niet te onderschatten rol gespeeld in de verbetering van intern toezicht. Als het straks economisch weer beter gaat en de teugels ongetwijfeld weer mogen vieren, zal het nog een uitdaging worden om de kwaliteit van intern toezicht verder te blijven ontwikkelen. Ik merk in mijn dagelijkse praktijk vaak hoe lastig het is om vaste patronen te doorbreken en verandering te bewerkstelligen. Een gezonde mix van bemensing en op zijn tijd verversing van de ploeg zijn hierbij belangrijke factoren.’ 
 
Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mei

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief