3 succesfactoren voor toekomstbestendig toezicht bij technologische disruptie

TECHNOLOGIE
Hoe zouden de commissarissen van Kodak, Blockbuster en RIM (Blackberry) terugkijken op hun toezicht bij deze bedrijven? Eens waren het gevestigde namen, nu zijn ze (bijna) ter ziele. Te laat zagen bestuurders en non-executives de nieuwe realiteit onder ogen. Inmiddels winnen radicale innovaties zoals Tesla, Watson en Google Car terrein. Op welke thema’s moet u als commissaris letten om de organisatie toekomstbestendig te maken, nu de technologische mogelijkheden exponentieel snel groeien? Wassili Bertoen, director van het Deloitte Center for the Edge Europe schetst drie succesfactoren.
 
Op dit moment is er een Big Shift gaande in het bedrijfsleven: een fundamentele verandering in businessmodellen. Drie factoren maken het verschil in tijden van technologische disruptie:
 
1. Van kennis-'stocks' naar kennisstromen
Op welke organisatie u ook toezicht houdt, er werken altijd meer slimme mensen buiten de muren van de organisatie dan erbinnen. Let erop dat daarvan gebruikgemaakt wordt. De succesvolle organisatie van de toekomst teert niet op de beschikbare kennis van haar eigen medewerkers, maar mengt zich in externe kennisstromen. Denk daarbij aan start-ups, innovatieve samenwerkingspartners en crowdsourcing. Juist in een open netwerkomgeving komen nieuwe en succesvolle businessmodellen tot stand.
 
2. Van mankracht naar digitale kracht
Alles wat digitaal kan worden, wordt digitaal. En omdat digitale technologieën elkaar steeds meer versterken, groeien de mogelijkheden exponentieel. Denk aan 3D-printing, robotics en andere technologieën. Start-ups met maar een paar medewerkers kunnen dankzij hun digitale kracht gevestigde bedrijven op hun grondvesten doen schudden. Sta daarom samen met het bestuur tijdig stil bij de impact van nieuwe technologieën op de organisatie en verken nieuwe of aangepaste businessmodellen.
 
3. Van efficiëntie naar schaalbaar leren
Binnen veel grote organisaties ligt de focus nog op standaardisering en het vergroten van de efficiëntie van bestaande processen. Continue innovatie is echter de enige manier om het hoofd te bieden aan continue disruptie. Dat vraagt om een omgeving waarin talent de ruimte krijgt om te leren, te experimenteren en netwerken te bouwen buiten traditionele organisatiehiërarchieën om.
 
Wat deze drie succesfactoren verbindt, is de power of pull: het vermogen om snel de juiste mensen, kennis en resources aan te trekken om in te spelen op nieuwe kansen en uitdagingen. Het is deze kracht die steeds meer het succes van organisaties gaat bepalen.
 
Voldoende gespreksthema’s voor de volgende commissarissenvergadering dus.  
 
Het Deloitte Center for the Edge ontwikkelde een infographic over de Big Shift, in samenwerking met Singularity University en Fast Ventures. Bekijk hem hier
 
Auteur(s)
Wassili Bertoen
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mrt

Verder in deze Governance Update

De machteloze commissaris

Waken voor het prof. dr. Akkermans-effect

Fiscale aftopping pensioen treft bestuurders hard

Na aftopping pensioen geen interessante arbeidsvoorwaarde meer

WNT: lastige praktijkvragen

Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren

‘De baby niet horen huilen’

Toezichtdynamica: balanceren tussen vertrouwen en afstand

Pre-pack: serieus reddingsmiddel als de nood hoog is

Harm Tunteler, Custom Management, pleit voor wettelijke verankering pre-pack

Druk, druk, druk

MUTATIES

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief