10 vragen voor het vaststellen van de commissarisbeloning

Remuneratie

Naast de basisvergoeding krijgen commissarissen allerlei ‘opslagen’ voor het uitgeoefende toezicht, zo blijkt uit onderzoek van PwC. Beloningsspecialist Paula Kager noemt tien criteria voor het bepalen van een beloning die past bij de verantwoordelijkheden en werkbelasting van de moderne commissaris.   

De RvC doet voorstellen over zijn eigen beloningsstructuur aan de algemene aandeelhoudersvergadering. Wat zijn de belangrijkste vragen die de RvC zichzelf zou moeten stellen?

  1. Waar positioneert de RvC zichzelf in termen van rolopvatting over bestuur en toezicht? Welke eisen stellen commissarissen aan zichzelf qua betrokkenheid bij de onderneming? Welke tijdsbesteding en mate van commitment (agendaflexibiliteit) wordt verwacht?
  2. Aan welk profiel moet een kandidaat-commissaris beantwoorden? Wat is de gebruikelijke beloning die voor een commissaris met bepaalde kwaliteiten in de markt wordt betaald (externe benchmark)?
  3. Staat de (voorgestelde) beloning van een commissaris in redelijke verhouding tot de beloning van leden van de raad van bestuur? En wat acht de RvC redelijk in dit verband? De vaste beloning van een president-commissaris (AEX) in 2014 is tussen 6% en 16% van het basissalaris van de bestuursvoorzitter – ter vergelijking: het maximum onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) is 7,5%.
  4. Wat moet de voorzitter meer krijgen dan de leden? Schuiven de taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter op richting chairman? – ter vergelijking: de verhouding bij semipublieke organisaties is 1,5 : 1. Moet de vicevoorzitter een premie voor zijn bijzondere taak krijgen?
  5. Wordt van iedere commissaris verwacht dat hij/zij in een of meer commissies plaatsneemt? Is de commissarissenbeloning een all-in bedrag of ontvangen commissarissen separate beloningen voor hun commissiewerk? Hoeveel commissies telt de RvC en hoeveel commissies kan één commissaris redelijkerwijs aan?
  6. Hoe verhouden eventuele commissievergoedingen zich ten opzichte van elkaar? De auditcommissie wordt in Nederland nog steeds als zwaarste gewaardeerd. In het Verenigd Koninkrijk worden leden van auditcommissies en remuneratiecommissies inmiddels gelijk beloond.
  7. Is er plaats voor een vaste onkostenvergoeding en welk bedrag is dan passend om de kosten te dekken die een commissaris redelijkerwijs in zijn functie maakt?
  8. Hoe staat de RvC tegenover additionele vergoedingen (presentiegeld, daggeld, honorarium voor advies)? Welke afspraken worden hierover vooraf gemaakt? Wat zou het maximum moeten zijn aan (eventuele) extra vergoedingen op jaarbasis?
  9. Welk totaalbedrag aan commissarissenbeloningen betaalt de onderneming en hoe verhoudt dat zich ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen?
  10. In hoeverre zou de vaste beloning een opslagpremie moeten bevatten in verband met het aansprakelijkheidsrisico?  Wat is de risicodekking voor commissarissen in de door de onderneming afgesloten bestuurdersaanprakelijkheidsverzekering?

Klik hier voor meer informatie. 

Zie ook het artikel Commissaris krijgt ook nog commissievergoeding, presentiegeld en dagvergoeding

Auteur(s)
Paula Kager
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2014mei

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief