‘Ook commissarissen moeten aan de slag bij fusies’

Boekbespreking
Fusies in het bedrijfsleven en de (semi-)publieke sector mislukken nog wel eens

Fusies in het bedrijfsleven en de (semi-)publieke sector mislukken nog wel eens. Ter leering ende vermaeck is er nu het boek Fuseren is topsport van Theo van Iperen. Jacques Gerards, adviesraadlid van Governance Update, las het boek en bespreekt het. ‘Een aanrader. Ook voor commissarissen.’

Theo van Iperen is auteur van het boek Fuseren is topsport, praktijkgids voor het managen van fusies. Van Iperen is ervaren in het begeleiden van fusies, kent de literatuur en laat zien dat hij de lessen daaruit weet om te zetten in zijn adviespraktijk. Hij schrijft er met vlotte pen over en laat beelden spreken die zijn betoog verhelderen. Mede daardoor wordt zijn publicatie een echt praktijkboek.

Hoe verder je in het boek komt, des te meer ga je de titel onderschrijven: het is topsport. Vele partijen moeten geboeid worden zonder zich geboeid te voelen. Er moet een strak regime van procedures en tijdlijn gehandhaafd blijven en de adviseur moet dit alles blijven overzien, voortstuwen en waar nodig bijstellen. De adviseur functioneert in een reeks van rollen die de auteur in een bijlage omschrijft als adviseur, coach, buitenboordmotor, bliksemafleider, bemiddelaar, nar en inspirator. Ook dit impliceert een topprestatie.

De praktijkgids volgt fusieprocessen in de tijd. Begonnen wordt met fasen en mijlpalen, waarom deze processen lastig en risicovol zijn en welke bouwstenen er aangedragen kunnen worden. Vervolgens worden de fasen van het proces doorlopen, van oriëntatiefase tot implementatiefase. In elke fase schenkt hij aandacht voor in die fase van belang zijnde elementen, zoals het ontwikkelen van een nieuwe taal, het aanbieden van hulpstructuren, het vergroten en vasthouden van het draagvlak. Door inzichtelijk te maken welke spelers wanneer wat te doen hebben maakt de auteur het proces helder en reikt alle partijen aan wat er van hen wordt verwacht. Een signaal van ervaring is dat hij minstens evenveel aandacht besteedt aan de implementatie als aan het samenklonteringproces.  

Lag voorheen in de literatuur de klemtoon op het proces vanuit het zicht van het bestuur of de bestuurders, in zijn boek laat Van Iperen zien dat ook de commissarissen en toezichthouders aan de slag moeten. Gelukkig werkt hij met een aparte werkgroep van de toezichthouders voor de bemensing van de top (de toekomstige raad van toezicht en raad van bestuur) en niet – zoals in de praktijk nogal eens voorkomt – met een gemixte groep van toezichthouders en bestuurders.

Een toegankelijk boek. Uitermate geschikt voor zijn collegae én voor toezichthouders en bestuurders. Toezichthouders die voorzien dat er in de nabije toekomst een intensieve vorm van samenwerken, zoals een fusie is, aan zit te komen, raad ik aan dit boek te lezen. Om te beginnen kunnen zij dan beter de aanpak van de adviseur beoordelen, nagaan of hij geen wezenlijke onderdelen over het hoofd ziet of een suboptimale processtructuur organiseren wil.

 

 

 

 

 

Fuseren is topsport
Praktijkgids voor het managen van fusies

Theo van Iperen 

Auteur(s)
Jacques Gerards
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2009-09

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief