‘Bedrijfsleven moet diversiteit nu actief gaan implementeren’

Op maandag 15 december neemt Jeroen van der Veer, CEO van Shell, het eerste exemplaar van het boek Topvrouwen in ontvangst, tijdens het symposium Her Place at the Table, een initiatief van Vrouwen in beeld en het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag.

De stichting Vrouwen in beeld heeft het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar diversiteit op topmanagementniveau gesponsord. Het resultaat is samen met een aantal interviews met vrouwelijke rolmodellen gepubliceerd onder de titel Topvrouwen.

De auteurs Mijntje Lückerath en Marike van Zanten geven aan dat het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen nog steeds onveranderd laag is. Hoewel het aantal vrouwelijke commissarissen in 2008 is toegenomen, zijn dit voor het merendeel vrouwen met een buitenlandse nationaliteit.

‘Het belang van diversiteit wordt inmiddels algemeen erkend’, aldus Jorien Crol, voorzitter van Vrouwen in beeld. ‘De discussie moet nu breder getrokken worden en zich niet langer concentreren op het “waarom”, maar op het “hoe”. Ondernemingen moeten een diversiteitsbeleid formuleren en dat actief gaan implementeren. Op die manier kan de pijplijn zich de komende jaren vullen met talentvolle vrouwen met potentie voor de top.’

Verder zijn de bekende onderzoeken The Bottom Line van het Amerikaanse onderzoeksbureau Catalyst en Women Matter van organisatiebureau McKinsey herhaald voor de Nederlandse beursondernemingen. Bedrijven met vrouwen in de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen halen gemiddeld betere bedrijfsresultaten.

Alhoewel een causaal verband hiermee niet is aangetoond, geven de resultaten voldoende stof tot nadenken. Het feit dat bedrijven meer vrouwelijke bestuurders en commissarissen hebben, kan worden gezien als indicator voor het doorbreken van een te eenzijdig bestuur en een minder kritisch of te afhankelijk toezicht.

‘Bedrijven met meer vrouwen in de top geven daarmee blijk meer open te staan voor nieuwe ontwikkelingen, een bredere kring van stakeholders en het belang van transparante bedrijfsvoering’, aldus Crol. ‘Die aandacht voor de basis van goed ondernemingsbestuur kan bijdragen aan een beter rendement.’

Verder geeft het boek een aantal interessante en praktische tips van vrouwelijke rolmodellen, waaronder Margot Scheltema (CFO Shell NL) en Joanne Kellermann (Directielid DNB). De alternatieven om meer vrouwen aan de top te krijgen werden besproken met Jean Frijns (Monitoring Commissie), Sybilla Dekker (TopBrainstorm) en Agnes Jongerius (FNV).

In de gisteren gepresenteerde aangepaste code-Tabaksblat is inmiddels opgenomen dat bedrijven een streefcijfer voor diversiteit moeten opnemen in de profielschets voor de samenstelling van de raad van commissarissen ‘Vrouwen in beeld pleit al jaren voor de opname van een quotum van twintig procent vrouwen in de code-Tabaksblat, aldus Crol. ‘Alhoewel de code geen generiek percentage noemt, zijn we blij dat de code niet volstaat met een algemene formulering, maar ondernemingen vraagt om concrete streefcijfers te benoemen en hierover verantwoording af te leggen. Dat maakt het mogelijk om de voortgang op het gebied van diversiteit te meten en ondernemingen daadwerkelijk aan te spreken op de resultaten van hun diversiteitsbeleid.’

Tijdens het symposium Her Place at the Table zal de Engelse diversityconsultant Jacey Graham haar ervaringen met het Crossmentoring program in het Verenigd Koninkrijk toelichten en vertelt Lia Belilos, Manager Human Resources Shell Nederland over het beleid van Shell op het gebied van Diversity & Inclusion. Daarna zullen bekende panelleden als Margot Scheltema, Margriet Tiemstra, Anthony Ruys en Rob ter Haar reageren, onder leiding van dagvoorzitter Pauline van der Meer Mohr.

Het boek Topvrouwen is verkrijgbaar in de boekhandel en via de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

www.nationaalregister.com
www.vrouweninbeeld.nl
www.toezichtencompliance.nl

Auteur(s)
Jorien Crol
Dit artikel is gepubliceerd in
gu2008-10

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief